Atenció ciutadana i govern obert

Arxiu  Carta 2023 •  Avaluació compromisos

Centres Cívics i Casals Carta 2023  • Avaluació compromisos

Comunicació  Carta 2023  • Avaluació compromisos

Gabinet d’Alcaldia  Carta 2023Avaluació compromisos

Informació Digital, Redacció i  Documentació  Carta 2023Avaluació compromisos

Oficina d'Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC)  Carta 2023Avaluació compromisos

Oficina Municipal d'informació al Consum (OMIC)  Carta 2023Avaluació compromisos 

Planificació Estratègica i Govern Obert  Carta 2023Avaluació compromisos

Relacions Institucionals   Carta 2023Avaluació compromisos

Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.