Atenció ciutadana i govern obert

Relació de cartes de servei

Arxiu  Carta  • Avaluació  • Fulletó

Centres cívics i casals CartaAvaluació •  Fulletó

Comunicació  Carta 

Gabinet d’alcaldia  Carta Avaluació

Informació digital, redacció i documentació  Carta Avaluació

Oficina d'informació i atenció al ciutadà (OIAC)  Carta  •  AvaluacióFulletó

Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)  Carta  • Avaluació Fulletó

Planificació estratègica i govern obert  CartaAvaluació

Relacions institucionals   CartaLes 31 Cartes que van entrar en vigor l’1 d’abril de 2017 (1ª fase) disposen de l’avaluació de compliment de compromisos, en el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017. La resta de Cartes (2a i 3a fase) van entrar en vigor l’1 de gener de 2018 i, per tant, seran avaluades el primer semestre de 2019.

Les Cartes de Serveis bàsics disposen d’un fulletó digital per afavorir la comprensió i difusió de la informació