Atenció ciutadana i govern obert

Arxiu  Carta 2020 •  Avaluació 2017   •  2018

Centres cívics i casals Carta 2020Avaluació 2017 2018  

Comunicació  Carta 2020  • Avaluació 2018

Gabinet d’alcaldia  Carta 2020Avaluació 2017  2018

Informació digital, redacció i documentació  Carta 2020 Avaluació 2017 2018

Oficina d'informació i atenció al ciutadà (OIAC)  Carta 2020 •   Avaluació 2017  2018

Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)  Carta 2020  Avaluació 2017  2018 

Planificació estratègica i govern obert  Carta 2020Avaluació 2017 2018

Relacions institucionals   Carta 2020Avaluació 2018Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.