Atenció ciutadana i govern obert

Arxiu  Carta 2020 •  Avaluació compromisos

Centres cívics i casals Carta 2020Avaluació compromisos

Comunicació  Carta 2020  • Avaluació compromisos

Gabinet d’alcaldia  Carta 2020Avaluació compromisos

Informació digital, redacció i documentació  Carta 2020Avaluació compromisos

Oficina d'informació i atenció al ciutadà (OIAC)  Carta 2020 •   Avaluació compromisos

Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)  Carta 2020•  Avaluació compromisos 

Planificació estratègica i govern obert  Carta 2020Avaluació compromisos

Relacions institucionals   Carta 2020Avaluació compromisos


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.