Activitat econòmica i Hisenda

Relació de cartes de servei

Centres d’empreses  Carta  • Avaluació

Contractació   Carta

Comerç, fires i disciplina de mercats  CartaFulletó

Foment empresarial  CartaAvaluació

Gestió tributària  Carta 

Grameimpuls  Carta AvaluacióFulletó

Intermediació laboral  CartaAvaluació

Mercats  Carta  •  Avaluació Fulletó

Recaptació  Carta


Les 31 Cartes que van entrar en vigor l’1 d’abril de 2017 (1ª fase) disposen de l’avaluació de compliment de compromisos, en el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017. La resta de Cartes (2a i 3a fase) van entrar en vigor l’1 de gener de 2018 i, per tant, seran avaluades el primer semestre de 2019.

 Les Cartes de Serveis bàsics disposen d’un fulletó digital per afavorir la comprensió i difusió de la informació