Activitat econòmica i Hisenda

Comerç, fires i disciplina de mercats  Carta 2020 •   Avaluació 2018

Contractació   Carta 2020 Avaluació 2018

Foment empresarial   Carta 2020

Avaluació 2017 2018

Avaluació 2017 2018  

Gestió tributària  Carta 2020Avaluació 2018

Grameimpuls  Carta 2020 •   Avaluació 2017 2018

Intermediació laboral  Carta 2020Avaluació 2017 2018

Mercats  Carta 2020 •  Avaluació 2017 2018

Recaptació  Carta 2020 •  Avaluació 2018


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.