Activitat econòmica i Hisenda

Comerç, fires i disciplina de mercats  CartaFulletó Avaluació 2018

Centres d’empreses  Carta  • Avaluació 2017 2018

Contractació   Carta Avaluació 2018

Foment empresarial  CartaAvaluació 2017 2018  

Gestió tributària  CartaAvaluació 2018

Grameimpuls  Carta •  Fulletó Avaluació 2017 2018

Intermediació laboral  CartaAvaluació 2017 2018

Mercats  Carta  • Fulletó  • Avaluació 2017 2018

Recaptació  Carta •  Avaluació 2018


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquest any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.

D’altra banda, les Cartes de  Serveis considerats bàsics disposen d’un fulletó digital per afavorir la comprensió i difusió de la informació.