Activitat econòmica i Hisenda

Comerç, fires i disciplina de mercats  Carta 2020 - 2021 •   Avaluació compromisos

Contractació   Carta 2020 - 2021 •  Avaluació compromisos

Foment empresarial   Carta 2020 - 2021Avaluació compromisos

Gestió tributària  Carta 2020 - 2021 •  Avaluació compromisos

Grameimpuls  Carta 2020 - 2021 •   Avaluació compromisos

Intermediació laboral  Carta 2020 - 2021Avaluació compromisos

Mercats  Carta 2020 - 2021 •  Avaluació compromisos

Recaptació  Carta 2020 - 2021  •  Avaluació compromisos


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.