Cultura, esports, cooperació i turisme

Art contemporàni Can Sisteré CartaAvaluació 2017 2018

Biblioteques  Carta  • Fulletó  •  Avaluació 20172018

Cooperació i solidaritat  CartaAvaluació 2017 2018

Esports  Carta  • Fulletó Avaluació 2018

Museu Torre Balldovina  Carta  • FulletóAvaluació 2017 2018

Promoció de la ciutat i turisme  Carta Fulletó Avaluació 2018

Teatre Sagarra i l'Auditori Can Roig i Torres  CartaFulletóAvaluació 2017  2018

 

 


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.