Cultura, esports, cooperació i turisme

Art contemporàni Can Sisteré Carta 2020Avaluació 2017 2018

Biblioteques  Carta 2020  •   Avaluació 20172018

Esports  Carta 2020  •  Avaluació 2018

Museu Torre Balldovina  Carta 2020Avaluació 2017 2018

Promoció de la ciutat i turisme  Carta 2020  Avaluació 2018

Solidaritat i cooperació  Carta 2020Avaluació 2017 2018

Teatre Sagarra i l'Auditori Can Roig i Torres  Carta 2020 •  Avaluació 2017  2018


Les Cartes de la 1a fase van entrar en vigor l’any 2017 i, per tant, disposen d’avaluació de compromisos a partir d’aquell any. En canvi, les Cartes de la 2a i 3a fase van entrar en vigor  l’any 2018 i, per tant, el compliment dels seus compromisos s’avalua a partir de 2018.