Cultura, esports, cooperació i turisme

Relació de cartes de servei

Art contemporàni Can Sisteré CartaAvaluació

Biblioteques  Carta  •  AvaluacióFulletó

Cooperació i solidaritat  CartaAvaluació

Esports  Carta  • Fulletó

Museu Torre Balldovina  Carta  • AvaluacióFulletó

Promoció de la ciutat i turisme  Carta Fulletó

Teatre Sagarra i l'Auditori Can Roig i Torres  CartaAvaluacióFulletó

 

 


Les 31 Cartes que van entrar en vigor l’1 d’abril de 2017 (1ª fase) disposen de l’avaluació de compliment de compromisos, en el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017. La resta de Cartes (2a i 3a fase) van entrar en vigor l’1 de gener de 2018 i, per tant, seran avaluades el primer semestre de 2019.

Les Cartes de Serveis bàsics disposen d’un fulletó digital per afavorir la comprensió i difusió de la informació