Línies de millora
Línies de millora

Línies de millora

El principal objectiu pel qual l’Ajuntament ha implantat el sistema de Cartes de Serveis ha estat millorar de manera continua sis aspectes claus de la gestió dels serveis que presta. Són els següents:

1.    El temps de prestació dels serveis
2.    La quantitat de serveis prestats
3.    La seva qualitat
4.    Les activitats, els plans i els projectes que gestiona
5.    La informació pública que facilita
6.    La valoració de les persones usuàries

Cadascun dels 345 compromisos de 2019 correspon a una d’aquestes 6 línies estratègiques de millora prioritàries per a l’Ajuntament.

Aconseguir l’equilibri entre aquestes línies de  millora permetrà oferir a la ciutadania un ventall de serveis públics cada vegada més òptims i satisfactoris. És per això que l’Ajuntament dedica gran part dels seus esforços a la consecució d’aquesta finalitat.

A continuació, podeu consultar el nombre de compromisos que correspon a cada línia de millora i el grau de compliment per línia:

Cartes i compromisos per línia de millora

Compliment de compromisos per línies