Mesures especials durant la crisi de la pandèmia de coronavirus

Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

D’acord amb la Resolució del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 14 de març, per la qual s’aprova el Pla de contingència enfront el virus SAR S-CoV-2 i a la vista del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa que queda suspès el servei d’elaboració i notificació d’informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Per extensió, queden suspesos també els procediments relacionats

  • amb els informes d’integració per a la nacionalitat espanyola (INA)
  • i amb les certificacions del Servei de Primera Acollida (S1A).

Per garantir el mínim perjudici a les persones afectades, des del 14 de març queden suspesos els terminis de caducitat (3 mesos) dels informes d’estrangeria ja emesos que no es reprendran fins que perdi vigència l’estat d’alarma decretat.

Per a qualsevol urgència relacionada amb aquestes matèries, podeu adreçar-vos per correu electrònic del servei especialitzat de la Generalitat ‘Info-Migració’ a través de l’adreça infomigracio@gencat.cat que intentarà gestionar i derivar les situacions més peremptòries.

Mesures especials sobre tràmits d’estrangeria durant l’estat d’alarma per la pandèmia per Coronavirus

Recomanacions de salut en diversos idiomes per a la pandèmia per Coronavirus:

En aquest enllaç pots trobar materials del Ministeri de Sanitat relatius al COVID-19 traduïts a: anglès, francès, àrab, romanès i xinés.

Aquí pots accedir a àudios en 35 idiomes amb les principals recomanacions del Departament de Salut


Informació laboral important per l’afectació de l’estat d’alarma (ERTOs)

Castellano

Consultar listado de documentos

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Derechos laborales

258 KB 28.04.2020 12:05
icon Infografía sobre ERTE

607 KB 28.04.2020 12:05
icon Medidas sociolaborales extraordinarias

275 KB 28.04.2020 12:05
icon Información sobre ERTE

467 KB 28.04.2020 12:05
icon Medidas sociolaborales

597 KB 28.04.2020 12:05
icon Cuestiones que no hay que olvidar

270 KB 28.04.2020 12:05
icon Qué has de saber

321 KB 28.04.2020 12:05
icon Se ha de tener en cuenta

313 KB 28.04.2020 12:05

Francés

Consultar listado de documentos

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Infografía sobre ERTE

624 KB 28.04.2020 12:14
icon Medidas sociolaborales para trabajadores

361 KB 28.04.2020 12:14
icon Medidas sociolaborales para familias

357 KB 28.04.2020 12:14
icon Información sobre ERTE

466 KB 28.04.2020 12:15
icon Infografía 1

293 KB 28.04.2020 12:14
icon Infografía 2

363 KB 28.04.2020 12:14

Ruso

Consultar listado de documentos

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Información sobre derechos laborales

307 KB 28.04.2020 12:20
icon Infografía sobre ERTE

612 KB 28.04.2020 12:20
icon Medidas sociolaborales para familias

283 KB 28.04.2020 12:20
icon Medidas sociolaborales para trabajadores

287 KB 28.04.2020 12:20
icon Información sobre ERTE

530 KB 28.04.2020 12:20
icon Infografía

308 KB 28.04.2020 12:20

Chino

Consultar listado de documentos

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació Modificació
icon Información sobre ERTE

566 KB 28.04.2020 12:21
icon Infografía 1

272 KB 28.04.2020 12:21
icon Infografía 2

218 KB 28.04.2020 12:21
icon Infografía 3

321 KB 28.04.2020 12:21
icon Infografía 4

284 KB 28.04.2020 12:21

Més informació

El CIAPE té la finalitat de desenvolupar accions d’informació, assessorament i acollida per facilitar l’accés normalitzat als recursos i serveis municipals a les persones estrangeres en condicions d’igualtat. A més, també ofereix tant a la població estrangera com autòctona informació i formació sobre l’entorn cultural, drets i obligacions i recomanacions per la convivència.

 En aplicació de la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya 10/ 2010, del 7 de maig, es posa en marxa el Servei de primera Acollida per a persones estrangeres:

  • S’ofereixen sessions de benvinguda adreçades a les persones nouvingudes per tal que puguin desenvolupar-se autònomament en el municipi.
  • S’organitzen cursos de coneixement de l’entorn amb la finalitat de donar informació sobre la societat d’acollida, els drets i deures fonamentals, els recursos públics i privats, la llei d’estrangeria i el coneixement del mercat laboral.

L’aprofitament de les sessions es valorarà com un element positiu per a l'obtenció de l’informe d’arrelament social quan es tramiti l’autorització o la renovació del permís de residència. El CIAPE, ofereix també un servei d’assessoria jurídica  conjuntament amb el CITE.

Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE)

El CITE és una entitat sense ànim de lucre que des del 1986 presta serveis d’assessorament legal en matèria d’estrangeria, de manera gratuïta, a les persones immigrades. S’ofereix assessorament jurídic sobre:

  • La llei d’estrangeria i el seu reglament.
  • Informació i assessorament a professionals i empresaris interessats en la contractació de treballadors estrangers.
  • Tramitació de permisos de residència i treball, nacionalitzacions, al·legacions contra expulsions.

Centre Cívic Pins. C. Pirineus, 2 - Tel. 93 466 39 40

e-mail: ciape@gramenet.cat