Informe d'arrelament

Si descarregueu el document, hi trobareu tota la informació sobre com demanar-lo, a on, els requisits, les taxes, etc. Per a la renovació de la residència temporal i altres canvis és imprescindible l'informe d'integració social. És necessari descarregar el document per trobar tota la informació sobre el procés a seguir. 

  • On pot adreçar-se?

1. A l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (Ajuntament)
2. A la Generalitat de Catalunya

  • Informació i documentació que se li facilitarà:

Ambdues administracions:
   1. mprès oficial INF02 (pels informes d’arrelament)
   2. Imprès oficial INF03 (pels informes d’integració social per renovació de residència temporal)

Ajuntament:
  1. Full transferència bancària per l’abonament de la taxa municipal.

  • Com sol·licitar-ho?

Opció A - Sol·licitud presentada a la Generalitat de Catalunya.
    1. La Generalitat trametrà la sol·licitud (impresos INF02 o INF03) a l’Ajuntament per a l’elaboració de l’informe – proposta.
    2. L’Ajuntament iniciarà l’expedient citant a la persona interessada perquè segueixi el procediment detallat en l’Opció B.

Opció B - Sol·licitud presentada a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet – Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana.
   1. Emplenar l’imprès (INF02 o INF03) per part de la persona sol·licitant.
   2. Abonament de la taxa municipal (comprovant bancari de l’abonament si no es paga amb targeta).
   3. Presentació de tota la documentació que acredita la situació sobre la qual s’emet l’informe (annex 1).