Enfocament restauratiu

Prevenció, provenció i resolució de conflictes

"Enfocament restauratiu. Prevenció, provenció i resolució de conflictes", per al desenvolupament de la cultura restaurativa a Santa Coloma de Gramenet, és un projecte a càrrec del Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme amb l’objectiu de donar suport a la promoció de la cultura restaurativa a Santa Coloma de Gramenet

La Cultura Restaurativa Relacional incorpora els valors i principis de la Justícia Restaurativa i la Cultura de Pau: el respecte, la inclusió, la participació, l'honestedat i la pau positiva. Es fonamenta en l’enfocament restauratiu global que és un model  de gestió relacional i de reparació del dany que aporta processos específics  es desenvolupa a tres nivells: 

  1. Construir relacions i comunitat per promoure el sentiment de pertinença, la participació i la provenció. 
  2. Mantenir relacions per facilitar el desenvolupament de competències relacionals. 
  3. I, finalment, restaurar relacions i reparar danys des de la responsabilitat i el reconeixement amb pràctiques i processos inclusius, reparadors i respectuosos amb les persones.

El projecte inclou la creació de 3 Zones Restauratives (ZR) a Santa Coloma. En cadascuna de les quals es formaran un o dos equips motors formats per persones del territori, entitats, associacions i personal municipal per al seu desplegament, des del context territorial. La proposta de creació de les ZR és la següent:

  • Zona 1. Fondo, Raval i Sta. Rosa
  • Zona 2. Llatí, Riera Alta, Centre i Rius
  • Zona 3. Singuerlín

La proposta per a cada EMZ és que sigui heterogeni i format per professionals de diferents àmbits de Santa Coloma (educació, salut, salut mental, serveis socials, seguretat, etc.). 

Les persones que formen part dels equips motors participaran en un procés de formació i capacitació sobre l'enfocament restauratiu que es realitzarà durant les dues primeres setmanes de juliol i tindrà una durada d’unes 20 hores aproximadament. 

Aquesta formació acabarà amb la concreció d'un pla d'acció específic amb l'objectiu que cada persona del grup pugui esdevenir en  motor de canvi en el seu centre o servei, i promoure, d'aquesta manera, la mirada i el manera de fer restauratiu (cultura).

El mateix projecte preveu la creació d'una xarxa de suport per Zones Restauratives i unes sessions d'acompanyament posteriors a la formació (durant els mesos de setembre-desembre).

Tenim clar que només podem fer cultura restaurativa si hi som tots i totes i des de totes les àrees, així que gràcies per voler participar i implicar-te en el canvi.