Accedeix al document al complet a través de la imatge!

El relat de la intervenció

Construint la convivència

Santa Coloma de Gramenet ha estat des de principis del segle passat lloc d'arribada de persones provinents d'altres indrets: de Catalunya, d'Espanya i del món. Aquests fluxos han donat identitat a la ciutat i són un factor substancial en l'estructura social i laboral, el teixit econòmic i comercial i l'estructura urbana. Però, la construcció de la ciutat i de la convivència és una tasca llarga i complexa, però possible amb la participació de tothom. En aquest sentit, la Carta Europea dels Drets Humans a la ciutat, signada per Santa Coloma de Gramenet l’any 2000, estableix que “la ciutat és l’espai col•lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també deures de solidaritat”.

La convivència, treballar la millora continuada de les relacions entre les persones i de les persones amb el seu entorn, ha estat des de sempre una estratègia de l’equip de govern. En conseqüència,  té especial rellevància la incorporació, el 9 de setembre de 2014, de Santa Coloma a la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI), que és part del programa Intercultural Cities (ICC), del Consell d’Europa, la xarxa es anomenada RECI-ICC.

La gestió de la interculturalitat es basa en el treball sistèmic del triangle format per la igualtat i equitat de drets i deures, el reconeixement de la diversitat i la interacció de les persones. En treballar per a garantir la satisfacció dels drets econòmics, socials i civils i culturals i en fer complir els deures. La xarxa d’ Intercultural Cities, constituïda per més de 160 ciutats europees, ho van tornar a manifestar a Lisboa i ho van recollir a la Declaració de Lisboa, 28 i 29 de novembre de 2017, sobre polítiques urbanes per a la integració inclusiva de les persones migrants i els avantatges de la diversitat.

20 anys de polítiques de convivència

El relat de la intervenció: construint la convivència pretén posar a l’abast de tothom el procés de millora continuada en el treball per la convivència a la ciutat. Així, segons el context determinat, aquest relat fa referència a la diagnosi, la planificació, l’actuació concreta, i l’avaluació; sense perdre de vista la transformació social succeïda. Aquest document intenta seguir així el procés en forma d’espiral, més adaptat a la realitat existent que no una visió temporal essencialment lineal.


El document s’estructura a partir del relat temporal municipal entenent que els diversos períodes polítics ens doten d’un marc explicatiu, en el qual interrelacionen el context històric i demogràfic, el polític i organitzatiu i  les intervencions i actuacions de caràcter concret. Val a dir que les diverses nocions i els diferents marcs conceptuals utilitzats estan directament relacionats amb els aprenentatges, els coneixements i l’acumulació d’experiència, i per tant han canviat amb la pràctica i l’evolució dels discursos tant a nivell local com global.