Equip de mediació i suport a les comunitats de veïnes i veïns

La mediació és un procediment amistós de resolució de conflictes, voluntari i confidencial, en el que dues o més persones o entitats tenen dificultats per resoldre les seves diferències i acudeixen a un tercer, professional i imparcial, que els ajuda a millorar el respecte i la comunicació entre ells.

Facilita l’apropament per tal d’aconseguir un acord suficientment satisfactori per a tothom i és més ràpida, més econòmica i més plaent que un procediment judicial. La intervenció dels mediadors ha de comptar amb la voluntat prèvia de les parts i és possible en els següents casos:

 • Conflictes entre veïns sobre qüestions vinculades a sorolls, roba estesa, festes, olors, música, animals domèstics, utilització dels espais comuns –replà, vestíbul...- escombraries, patis, etc.
 • Conflictes entre la comunitat de propietaris i un veí: manca de pagament, activitats molestes o prohibides, utilització dels elements comuns d’ús privatiu, etc.

Aquest equip treballa amb la finalitat d’apropar-se a les persones, conèixer els seus problemes i, si és possible, avançar-nos a ells. A més, també busquen promoure el diàleg i la cultura de la pau entre els ciutadans.

 L’objectiu màxim de l’equip  és la transformació social a través de la gestió alternativa de conflictes. A fi d’aconseguir-ho, treballen 363 dies a l’any matí, tarda-nit i caps de setmana.

 •  Servei que ofereix:

  • Un servei públic d'accés universal i gratuït per a tota la població de Santa Coloma.
  • Trets distintius: eficàcia, proximitat i immediatesa.
  • Tracte equitatiu i imparcial per professionals de la mediació.
  • Resolució de conflictes de forma personalitzada, discreta i conciliadora.

 • Àmbits d'actuació:

  • Gestionar i/o ajudar a resoldre conflictes veïnals a través de la mediació i eines basades en el diàleg.
  • Promoure la convivència i el bon veïnatge.
  • Millorar la gestió, el civisme i la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.

Aquest és un recurs a l’abast de tots els veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet. Les demandes es poden fer arribar al Servei de Convivència de l’Ajuntament per correu electrònic, telèfon, instància o directament a les oficines de l’Equip de Mediació i Suport a les Comunitats de Propietaris.