Projecte 'Viu el Fondo'

Imatge Viu el Fondo

El projecte de Transformació Social i Comunitària del barri del Fondo, conegut com «Viu el Fondo», compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, i a Santa Coloma s’està desenvolupant al districte VI, coincidint amb el barri del Fondo, amb la visió general de:  

 • Promoure la transformació en termes de cohesió social per mitjà de la promoció, l’impuls i el desenvolupament comunitari.
 • Desplegar una aposta transversal municipal que fomenti l’aliança amb diversos serveis i departaments per tal d’assolir una transformació integral del barri. I que aquesta incorpori elements de millora, tant tangibles com intangibles, que siguin sostenibles en el temps i perdurin en el territori.
 • Desenvolupar un programa cohesionador de projectes i accions, facilitador de la coproducció de polítiques públiques; partint de la continuïtat d’iniciatives de caràcter comunitari que estaven en funcionament a la ciutat.

El projecte es desplega a través de diferents eixos d’intervenció:

 • El suport a projectes i activitats comunitàries existents i la implementació de nous, detectats conjuntament amb els agents socials
 • La dinamització de l’espai públic
 • Suport a la dinamització comercial
 • L’enfortiment del teixit social del barri, amb la incorporació de nous referents, particularment entre sectors amb més dificultats de participació.
 • La connexió entre comunitats de veïns i veïnes i l’espai públic.

Els objectius del Projecte Viu el Fondo són:

 • Visibilitzar el barri en positiu, a través de l’enfortiment de la percepció i positiva tant interna com externa i del sentiment de pertinença, l’estima pel barri i la identificació. Oferir a la ciutadania, entitats i recursos del barri del Fondo una programació d’accions i projectes anual que sigui estable en el temps i que els aglutini, vinculi i doti d’eines comunitàries.
 • Millorar la convivència des d’una estratègia de proximitat, tal com demostra el bagatge i coneixement acumulat del Servei de Convivència de l’Ajuntament, a partir de  treballar les relacions entre les persones i d’aquestes amb el seu entorn proper. La detecció i la generació de nous referents positius al barri, prioritzant especialment els col·lectius de dones i joves, entenent que han de ser protagonistes de la transformació social.
 • Enfortir el teixit associatiu i treball en xarxa al barri del Fondo. El reforç d’espais i grups participatius, de relació, vincle i treball, que siguin existents al territori i la generació de nous que siguin necessaris per tal de vertebrar el teixit social i d’implementar les diverses línies d’actuació del projecte. 

Vídeo resum del projecte «Viu el Fondo» 2023