Civisme

logo Santa Coloma cívica

Des del Servei de Convivència, Desenvolupament comunitari i Civisme, ens proposem l’objectiu de treballar per construir una Santa Coloma més amable, més habitable per a totes les persones que conviuen a la nostra ciutat, per fomentar els valors cívics essencials que possibiliten i faciliten la convivència. Per tal d’assolir aquesta fita, volem promoure i estendre la cultura cívica i, per això, la primera cosa que farem és elaborar un Pla de Civisme.

Santa Coloma de Gramenet compta amb una àmplia experiència en el desenvolupament i l’execució de polítiques enfocades a promoure el civisme com a base per a la convivència i una bona prova d´aquesta feina la trobem recollida en el document Relat de la Convivència.

Més recentment, aquest ferm compromís de promoure els valors cívics com a pilars sobre els quals construir una ciutat viva i respectuosa es veu reflectit en el Pla d´Acció Municipal 2020-2023 (PAM 2020-2023), un compromís amb la ciutadania per a l’assoliment de 75 objectius i la realització de 302 noves accions i 107 accions de continuïtat durant el mandat 2020-2023.

L´objectiu 11 del PAM 2020-2023 s´enfoca a construir ciutats més inclusives, segures, sostenibles i resilients . Amb el compromís de treballar per l’assoliment d’aquest objectiu, l´Ajuntament de Santa Coloma està dissenyant un Pla de Civisme per crear consciència sobre aquelles accions que s´ha de donar a la ciutat per part dels colomencs i les colomenques perquè es materialitzin en una convivència respectuosa amb la diversitat, tolerant amb les diferències, empàtica amb els i les altres i flexible i adaptable als canvis.