El Servei de Convivència

El Servei de Convivència treballa per a tots i totes els ciutadans de Santa Coloma, vetllant per garantir la igualtat de drets i deures, i intervenint a tota la ciutat, des d’una estratègia de proximitat, per tal de minvar les situacions que puguin esdevenir distorsionadores de la convivència.

Per desenvolupar la seva tasca, el Servei de Convivència desenvolupa els següents programes:

Línies d’ Acció per la Convivència:

  • Programa Narratives Interculturals.
  • Projecte Centres per la Convivència (Joves en Xarxa)