Sessions de Benvinguda

  • Què són?

 S’ofereix informació bàsica sobre la ciutat i els seus serveis, els drets i deures fonamentals, els recursos públics i privats (salut, educació, feina, transport, etc.). Les sessions informatives són de 2 hores de durada.

 L’assistència a les sessions es valorarà com un element positiu per a l’obtenció de l’informe d’arrelament social quan es tramiti l’autorització o la renovació del permís de residència.

  • A qui s’adrecen?

A les persones nouvingudes que vulguin iniciar-se en el coneixement de la ciutat, els recursos i els drets i deures ciutadans.

  • Què es necessita per poder participar-hi?

 Estar empadronat al municipi i tenir coneixements bàsics de les llengües catalana o castellana.

  • On es fan les inscripcions?

Les inscripcions es poden realitzar a l'OIAC (Pl. de la Vila, núm. 1 Tel. 934624000) i al CIAPE

 

Calendari i direcció

DIA

DATA

HORARI

Divendres

28 de juny

De 11 a 13 hores

Dilluns

22 de juliol

De 17 a 19 hores

Divendres

27 de setembre

De 11 a 13 hores

Dilluns

28 d’octubre

De 17 a 19 hores

Divendres

29 de novembre

De 11 a 13 hores

Dilluns

16 de desembre

De 17 a 19 hores

LLOC DE REALITZACIÓ
CIAPE
C/ PIRINEUS, NÚM. 2
TEL. 934663940