Curs de coneixement de l'entorn

  • Què és?

S’ofereix informació sobre la societat d’acollida, els drets i deures fonamentals, els recursos públics i privats, la llei d’estrangeria i el coneixement del mercat laboral. El curs consta de 10 sessions de 3 hores de durada cadascuna.

L’aprofitament de les sessions es valorarà com un element positiu per a l’obtenció de l’informe d’arrelament social quan es tramiti l’autorització o la renovació del permís de residència.

  • A qui s’adrecen?

A les persones d’origen estranger que vulguin conèixer millor la ciutat, els recursos i els drets i deures ciutadans.

  • Quins requisits es necessiten per participar?

Estar empadronat al municipi i tenir coneixements bàsics de les llengües catalana o castellana.

  • On i quan es fan les inscripcions?

 Les inscripcions es recolliran  en l'OIAC en el seu horari habitual. Plaça de la Vila, 1 (Santa Coloma de Gramenet)

  •  Quan i en quin lloc es fan els cursos?

Es duran a terme de les 16 a les 19 h, dos dies a la setmana, al CIAPE (c/ Pirineus, 2), o en el lloc i horari que s'indiqui. L’Ajuntament contactarà telefònicament o per correu electrònic amb els inscrits per informar del dia d’inici de les sessions.

ITINERARI
 

Inscripció a l’OIAC

Sessions de coneixements de la societat d’acollida

Sessions de coneixements del mercat laboral i Llei d’estrangeria

Diploma d’utilitat per l’informe d’arrelament social.

1r

 

2n

(20 h)

3r

(10 h)

4t