Serveis a la Persona

Relació de cartes de servei

Centre d'informació i recursos per a dones (CIRD)  Carta   • Fulletó

Convivència  Carta  •  Fulletó

Cementeri  Carta  AvaluacióFulletó

Policia Local  Carta  •  AvaluacióFulletó

Punt de voluntariat  Carta 

Salut pública i seguretat alimentària  Carta  •  Avaluació Fulletó

Serveis socials Carta


Les 31 Cartes que van entrar en vigor l’1 d’abril de 2017 (1ª fase) disposen de l’avaluació de compliment de compromisos, en el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017. La resta de Cartes (2a i 3a fase) van entrar en vigor l’1 de gener de 2018 i, per tant, seran avaluades el primer semestre de 2019.

Les Cartes de Serveis bàsics disposen d’un fulletó digital per afavorir la comprensió i difusió de la informació