Anàlisi comparativa 2017-2018-2019

Incorporem, per primera vegada, una anàlisi compartiva dels resultats obtinguts durant els tres anys de vigència de les Cartes de Serveis, amb els objectius següents:

  • Conèixer el comportament dels compromisos i de les línies de millora de 2019 respecte els anys 2017 i 2018
  • Conèixer la tendència (encara incipient) i els canvis que s'observen en aquest comportament.

 


Consideracions prèvies

Consideracions prèvies
Fes clic sobre la imatge

Anàlisis comparativa

Fes clic a la imatge
Fes clic a la imatge
Fes clic a la imatge