Actes de la Mesa de Contractació

ACTES  2020
Acta
Acta núm. 1/20 de data 7 de gener de 2020 pel subministrament de complements d'uniformitat per a la Policia Local.
Acta núm. 2/20 de data 7 de gener de 2020 pel servei per a desenvolupar el projecte d'accions d'intervenció comunitària en drogodependències i addiccions al municipi.
Acta núm. 3/20 de data 14 de gener de 2020 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la pobresa energética al terme municipal (GRAMEPARK).
Acta núm. 4/20 de data 14 de gener de 2020 pel subministrament de 2 vehicles amb etiqueta eco/zero emissions en la modalitat de compra per a la Policia Local.
Acta núm. 5/20 de data 14 de gener de 2020 pels serveis de foment i promoció de programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, control i funcionament del CRIJ RELLOTGE XXI i MAS FONOLLAR, amb política de foment del treball.
Acta núm. 6/20 de data 21 de gener de 2020 pel subministrament i muntatge de mobiliari del Centre d'Economia Social Solidària i Feminista LA CIBA, dividit en 2 lots amb mesures sostenible de medi ambient.
Acta núm. 7/20 de data 21 de gener de 2020 per les obres referent al projecte de renovació de la font ornamental del Parc Europa.
Acta núm. 8/20 de data 28 de gener de 2020 pels serveis d'emmagatzematge d'aliments en suport del programa d'aliments solidaris reservat a Centres Especials de Treball.
Acta núm. 9/20 de data 28 de gener de 2020 pel servei de manteniment d'una màquina multifunció d'impressió digital per a la impremta municipal, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 10/20 de data 28 de gener de 2020 pels serveis per al control d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK.
Acta núm. 11/20 de data 28 de gener de 2020 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la pobresa energética al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK).
Acta núm. 12/20 de data 4 de febrer de 2020 pels serveis de vigilancia i seguretat (3 lots).
Acta núm. 13/20 de data 11 de febrer de 2020 pels serveis per al control d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK.
Acta núm. 14/20 de data 11 de març de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Casal Riera Alta, situat al Passatge Pedrera, núm. 8
Acta núm. 15/20 de data 11 de març de 2020 pels serveis escola bressol ELS PINS.
Acta núm. 16/20 de data 11 de març de 2020 pels serveis de foment i promoció de programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, control i funcionament del CRIJ Rellotge XXI i del CRJ Mas Fonollar, amb política de foment del treball.
Acta núm. 17/20 de data 23 de juny de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Casal Riera Alta, situat al passatge Pedrera, núm. 8.
Acta núm. 18/20 de data 23 de juny de 2020 pel subministrament de carburant per a grups electrògens o altres elementes/equips per a activitats municipals amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 19/20 de data 23 de juny de 2020 pel subministrament de vestuari i calçat per a la Policia Local i la resta de col·lectius de l'Ajuntament, dividit en 8 lots.
Acta núm. 20/20 de data 23 de juny de 2020 per les obres de pavimentació de diversos carrers en el municipi per l'any 2020 -I campanya, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 21/20 de data 23 de juny de 2020 pel subministrament i instal·lació de lluminàries LED al municipi, dividit en dos lots.
Acta núm. 22/20 de data 14 de juliol de 2020 pel servei de monitoratge i manteniment de paràmetres d'accessibilitat del web de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 23/20 de data 14 de juliol de 2020 pel subministrament i calçat de la Policia Local i la resta de col·lectius de l'Ajuntament, 8 lots.
Acta núm. 24/20 de data 14 de juliol de 2020 pels serveis Escola Bressol ELS PINS.
Acta núm. 25/20 de data 21 de juliol de 2020 per les obres del projecte executiu de la Fase 2 del Centre de Formació per a Grameimpuls al recinte Esperit Sant (tallers) amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 26/20 de data 28 de juliol de 2020 per les obres d'urbanització de l'espai lliure de l'antiga escola Sant Just i carrers adjacents i complementàriament fomentar l'execució mediambientalment responsable.
Acta núm. 27/20 de data 28 de juliol de 2020 pel subministrament i instal·lació de lluminàries LED al municipi, dividit en dos lots.
Acta núm. 28/20 de data 1 de setembre de 2020 per les obres per l'execució de la "memoria valorada de la reforma i adequació dels banys de P1, P2 i P3 del CEIP Fray Luis de León a Santa Coloma de Gramenet", amb mesures de contractació mediambientalment responsables.
Acta núm. 29/20 de data 8 de setembre de 2020 pel subministrament de dos vehicles amb etiqueta eco en la modalitat de compra per a la Policia Local amb mesures de contratació mediambientalment responsables.
Acta núm. 30/20 de data 15 de setembre de 2020 per les obres del projecte de rehabilitació de la coberta i la façana principal de l'Escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet.
Acta núm. 31/20 de data 15 de setembre de 2020 pels serveis de manteniment durant 3 anys de 53 equips multifunció i el seu subministrament, a títol d'arrendament sense opció de compra amb mesures de sostenibilitat ambiental.
Acta núm. 32/20 de data 22 de setembre de 2020 pels serveis per a la renovació del manteniment de llicències software assurance de programari Microsoft per l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 33/20 de data 6 d'octubre de 2020 per les obres del projecte executiu modificat de la urbanització de l'ainguda Sanatori, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 34/20 de data 6 d'octubre de 2020 pel subministrament de vestuari i calçat per a la Policia Local i la resta de col·lectius de l'Ajuntament (Lot 1).
Acta núm. 35/20 de data 6 d'octubre de 2020 pels serveis de gestió dels vehicles procedents d'abandonament a la via pública o ingressats al dipòsit municipal i declarats "no aptes" per a circular.
Acta núm. 36/20 de data 6 d'octubre de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Centre Cívic Can Franquesa, situat al carrer Menorca, S/N, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 37/20 de data 6 d'octubre de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Casal Oliveres, situat al carrer Pep Ventura, 1-3, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 38/20 de data 20 d'octubre de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Centre Cívic Can Franquesa, carrer Menorca, S/N, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 39/20 de data 20 d'octubre de 2020 per les obres per l'execució del projecte de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l'escola SagradaFamília, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 40/20 de data 20 d'octubre de 2020 per les obres referents a la "Memoria valorada de transformacions dels patis escolars del projecte Empatitzem", amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 41/20 de data 27 d'octubre de 2020 pels serveis de deixalleries, amb mesures de contractació socialment responsables, reservat a Centres Especials de Treball.
Acta núm. 42/20 de data 27 d'octubre de 2020 pel servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 43/20 de data 3 de novembre de 2020 pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament, amb mesures de contractació sostenibles.
Acta núm. 44/20 de data 3 de novembre de 2020 pel subministrament de carburant per a grups electrògens o d'altres elements/equips per a activitats municipals, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 45/20 de data 3 de novembre de 2020 pels serveis de suport a la Intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2020, 2021 i 2022 , dividit en dos lots, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 46/20 de data 17 de novembre de 2020 pel servei de manteniment de les fonts ornamentals del municipi, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 47/20 de data 24 de novembre de 2020 pel subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenibles.
Acta núm. 48/20 de data 24 de novembre de 2020 pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Acta núm. 49/20 de data 24 de novembre de 2020 pels serveis de suport a la Intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2020, 2021 i 2022 (lot 1), amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 50/20 de data 15 de desembre de 2020 pel subministrament del mobiliari d'oficines de serveis del carrer Rafael de Casanovas, núm. 87, amb mesures de contractació sostenibles.
Acta núm. 51/20 de data 15 de desembre de 2020 pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Acta núm. 52/20 de data 22 de desembre de 2020 pel subministrament de l'equipament per al Pavelló Esportiu Nou (3 lots), amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 1/21 de data 19 de gener de 2021 pels serveis d'assegurances de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música (lots 2 i 3) amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 2/21 de data 19 de gener de 2021 pel subministrament en la modalitat de compra d'un vehicle híbrid per a la unitat de suport i intervenció rápida (USIR) de la Policia Local, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 3/21 de data 26 de gener de 2021 pels serveis d'impressió de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa", amb mesures de contractació sostenibles.
Acta núm. 4/21 de data 2 de febrero de 2021 per les obres d'urbanització de l'espai lliure de l'antiga escola Sant Just i carrers adjacents i complementàriament fomentar l'execució mediambientalment responsable de l'obra.
Acta núm. 5/21 de data 16 de febrer de 2021 per les obres per executar subsidiàriament les dificiències constructives a les pistes poliesportives Prat de la Riba, amb mesures mediambientalment responsables.
Acta núm. 6/21 de data 16 de febrer de 2021 pel servei de recollida, tractament i desballestament dels vehicles procedents d'abandonament a la vida pública o ingressats al dipòsit municipal i declarats "no aptes" per a circular.
Acta núm. 7/21 de data 16 de febrer de 2021 pels serveis d'assistència técnica per a la dirección facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, dividit en dos lots.
Acta núm. 8/21 de data 16 de febrer de 2021 per les obres dels projectes de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 9/21 de data 9 de març de 2021 pel serveis d'assegurances de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, dividit en dos lots, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 10/21 de data 9 de març de 2021 pel subministrament de productes higiènics i accessoris i la seva col·locació, així com el subministrament i col·locació d'elements higiènics per a l'edifici de l'Ajuntament i la resta de dependències municipals, dividit en dos lots, amb mesures de contractació mediambientalment responsables.
Acta núm. 11/21 de data 16 de març de 2021 per les obres corresponents a 6 memòries valorades de reforma de diversos locals municipals per a reconversió en habitatges (6 lots), amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 12/21 de data 16 de març de 2021 per les obres d'urbanització del carrer Baró (tram c. Mare de Déu dels Àngels-av. Pallaresa) i del carrer de la Mare de Déu dels Àngels (tram pg. Salzereda-c. Baró). Fase 1 i Fase 2.
Acta núm. 13/21 de data 16 de març de 2021 pels serveis d'assistència técnica per a la dirección facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, dividit en dos lots.
Acta núm. 14/21 de data 16 de març de 2021 per les obres dels projectes de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 15/21 de data 16 de març de 2021 pel servei de vigilancia i control d'accessos a l'edifici d'habitatges dotacionals per a gent gran situat al carrer Almogàvers, núm. 24 de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).
Acta núm. 16/21 de data 23 de març de 2021 pel subministrament per a l'adquisició i renovació de llicències antivirus del programari SOPHOS, amb mesures de contractació sostenible, dividit en 2 lots.
Acta núm. 17/21 de data 23 de març de 2021 pels serveis de distribució de la publicació municipal setmanal "L'Ajuntament Informa" amb mesures de contractació mediambientalment responsables
Acta núm. 18/21 de data 23 de març de 2021 pel subministrament d'aliments i altres productes bàsics per al Programa Municipal d'Aliments, amb mesures de contractació mediambientalment responsables.
Acta núm. 19/21 de data 27 d'abril de 2021 pels serveis per al desenvolupament de la carpeta ciutadana i carpeta d'empresa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 20/21 de data 27 d'abril de 2021 pels serveis de desballestament dels vehicles procedents d'abandonament a la via pública o ingressats al dipòsit municipal i declarats "no aptes" per a circular, incloent la seva alienació.
Acta núm. 21/21 de data 4 de maig de 2021 per les obres de reparació de la impermeabilització de la coberta i substitució de la lluerna del Pavelló Poliesportiu LA BASTIDA, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 22/21 de data 11 de maig de 2021 pels serveis Escola Bressol ELS PINS.
Acta núm. 23/21 de data 1 de juny de 2021 pel servei de consergeria de les instal·lacions esportives de Santa Coloma de Gramenet, reservat a Centres Especials de Treball d'acord amb la Disposició Addicional Quarta de la LSCP-
Acta núm. 24/21 de data 8 de juny de 2021 pel subministrament de jocs al Pg. Salzereda (entre c. Pompeu Fabra i c. Mn. Jacint Verdaguer) al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 25/21 de data 8 de juny de 2021 pel subministrament i distribució de consumibles i material informàtic no inventariable, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 26/21 de data 22 de juny de 2021 pel subministrament de vals menjador.
Acta núm. 27/21 de data 22 de juny de 2021 per les obres del projecte executiu de reforma de la instal·lació de climatització de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 28/21 de data 29 de juny de 2021 per les obres referents al projecte executiu d'adequació a les normes de seguretat contra incendis de l'edifici de l'Ajuntament, amb mesures mediambientalment responsables.
Acta núm. 29/21 de data 13 de juliol de 2021 per les obres corresponents al projecte de deconstrucció del pavelló de Can Sisteré, edifici pont de l'Ajuntament i construcción d'escala exterior, amb mesures mediambientalment responsables.
Acta núm. 30/21 de data 13 de juliol de 2021 per les obres del projecte executiu d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat del carrer Bruc, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 31/21 de data 27 de juliol de 2021 per les obres corresponents al projecte de reparació de la impermeabilització de la coberta del Pavelló Poliesportiu EL RAVAL, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 32/21 de data 27 de juliol de 2021 per les obres referents al projecte executiu de reforma interior de l'edifici CIBA per a Centre d'Economia Social i Feminista (Fase B), amb mesures socialment responsables.
Acta núm. 33/21 de data 27 de juliol de 2021 pels serveis d'arranjament, rehabilitació, manteniment, reparació i altres actuacions urgents d'edificacions gestionades per GRAMEPARK SA per garantir-ne l'habitabilitat i, en el seu cas, la seva funcionalitat (2 lots).
Acta núm. 34/21 de data 5 d'agost de 2021 pel servei d'allotjament per a situacions d'emergència. (Es deixa sense efecte a l'acta núm. 35-36/21 extraordinària de data 30 d'agost de 2021).
Acta núm. 35-36/21 extraordinària de data 30 d'agost de 2021 pels serveis d'allotjament per a situacions d'emergència.
Acta núm. 37/21 de data 21 de setembre de 2021 pels serveis d'arranjament, rehabilitació, manteniment, reparació i altres actuacions urgents d'edificacions gestionades per GRAMEPARK SA per garantir-ne l'habitabilitat i, en el seu cas, la seva funcionalitat (2 lots).
Acta núm. 38/21 de data 13 d'octubre de 2021 per les obres del projecte de pavimentació de diversos carrers en el municipi per a l'any 2021, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 39/21 de data 13 d'octubre de 2021 pels serveis destinats a l'evitació d'ocupacions d'immobles i protección del dret a la propietat, amb mesures de contractació mediambientalment responsables.
Acta núm. 40/21 de data 2 de noviembre de 2021 pel servei de neteja de la ciutat durant els caps de semana i els dies festius reservat a CET, d'acord amb la Disposició Addicional quarta de la LCSP.
Acta núm. 41/21 de data 16 de novembre de 2021 per les obres corresponents al projecte de pavimentació del carrer Menorca, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 42/21 de data 16 de novembre de 2021 pel servei de recollida selectiva i residus voluminosos en el municipi, amb mesures mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 43/21 de data 16 de novembre de 2021 pel subministrament de mobiliari per a l'Ajuntament, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible (2 lots).
Acta núm. 44/21 de data 30 de noviembre de 2021 pel subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de Santa Coloma de G. durant la Festa Major d'Hivern 2021-2022, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 45/21 de data 14 de desembre de 2021 pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.
Acta núm. 46/21 de data 14 de desembre de 2021 per la concessió per a la explotació del servei de bar del Centre Cívic Llatí, situal al carrer Nàpols, 41, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 47/21 de data 22 de desembre de 2021 pel servei de menjador social de l'Ajuntament, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.