Actes de la Mesa de Contractació

ACTES  2020

Acta
Acta núm. 1/20 de data 7 de gener de 2020 pel subministrament de complements d'uniformitat per a la Policia Local.
Acta núm. 2/20 de data 7 de gener de 2020 pel servei per a desenvolupar el projecte d'accions d'intervenció comunitària en drogodependències i addiccions al municipi.
Acta núm. 3/20 de data 14 de gener de 2020 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la pobresa energética al terme municipal (GRAMEPARK).
Acta núm. 4/20 de data 14 de gener de 2020 pel subministrament de 2 vehicles amb etiqueta eco/zero emissions en la modalitat de compra per a la Policia Local.
Acta núm. 5/20 de data 14 de gener de 2020 pels serveis de foment i promoció de programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, control i funcionament del CRIJ RELLOTGE XXI i MAS FONOLLAR, amb política de foment del treball.
Acta núm. 6/20 de data 21 de gener de 2020 pel subministrament i muntatge de mobiliari del Centre d'Economia Social Solidària i Feminista LA CIBA, dividit en 2 lots amb mesures sostenible de medi ambient.
Acta núm. 7/20 de data 21 de gener de 2020 per les obres referent al projecte de renovació de la font ornamental del Parc Europa.
Acta núm. 8/20 de data 28 de gener de 2020 pels serveis d'emmagatzematge d'aliments en suport del programa d'aliments solidaris reservat a Centres Especials de Treball.
Acta núm. 9/20 de data 28 de gener de 2020 pel servei de manteniment d'una màquina multifunció d'impressió digital per a la impremta municipal, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 10/20 de data 28 de gener de 2020 pels serveis per al control d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK.
Acta núm. 11/20 de data 28 de gener de 2020 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la pobresa energética al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK).
Acta núm. 12/20 de data 4 de febrer de 2020 pels serveis de vigilancia i seguretat (3 lots).
Acta núm. 13/20 de data 11 de febrer de 2020 pels serveis per al control d'accessos als aparcaments de rotació i al dipòsit municipal de vehicles que gestiona GRAMEPARK.
Acta núm. 14/20 de data 11 de març de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Casal Riera Alta, situat al Passatge Pedrera, núm. 8
Acta núm. 15/20 de data 11 de març de 2020 pels serveis escola bressol ELS PINS.
Acta núm. 16/20 de data 11 de març de 2020 pels serveis de foment i promoció de programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, control i funcionament del CRIJ Rellotge XXI i del CRJ Mas Fonollar, amb política de foment del treball.
Acta núm. 17/20 de data 23 de juny de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Casal Riera Alta, situat al passatge Pedrera, núm. 8.
Acta núm. 18/20 de data 23 de juny de 2020 pel subministrament de carburant per a grups electrògens o altres elementes/equips per a activitats municipals amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 19/20 de data 23 de juny de 2020 pel subministrament de vestuari i calçat per a la Policia Local i la resta de col·lectius de l'Ajuntament, dividit en 8 lots.
Acta núm. 20/20 de data 23 de juny de 2020 per les obres de pavimentació de diversos carrers en el municipi per l'any 2020 -I campanya, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 21/20 de data 23 de juny de 2020 pel subministrament i instal·lació de lluminàries LED al municipi, dividit en dos lots.
Acta núm. 22/20 de data 14 de juliol de 2020 pel servei de monitoratge i manteniment de paràmetres d'accessibilitat del web de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 23/20 de data 14 de juliol de 2020 pel subministrament i calçat de la Policia Local i la resta de col·lectius de l'Ajuntament, 8 lots.
Acta núm. 24/20 de data 14 de juliol de 2020 pels serveis Escola Bressol ELS PINS.
Acta núm. 25/20 de data 21 de juliol de 2020 per les obres del projecte executiu de la Fase 2 del Centre de Formació per a Grameimpuls al recinte Esperit Sant (tallers) amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 26/20 de data 28 de juliol de 2020 per les obres d'urbanització de l'espai lliure de l'antiga escola Sant Just i carrers adjacents i complementàriament fomentar l'execució mediambientalment responsable.
Acta núm. 27/20 de data 28 de juliol de 2020 pel subministrament i instal·lació de lluminàries LED al municipi, dividit en dos lots.
Acta núm. 28/20 de data 1 de setembre de 2020 per les obres per l'execució de la "memoria valorada de la reforma i adequació dels banys de P1, P2 i P3 del CEIP Fray Luis de León a Santa Coloma de Gramenet", amb mesures de contractació mediambientalment responsables.
Acta núm. 29/20 de data 8 de setembre de 2020 pel subministrament de dos vehicles amb etiqueta eco en la modalitat de compra per a la Policia Local amb mesures de contratació mediambientalment responsables.
Acta núm. 30/20 de data 15 de setembre de 2020 per les obres del projecte de rehabilitació de la coberta i la façana principal de l'Escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet.
Acta núm. 31/20 de data 15 de setembre de 2020 pels serveis de manteniment durant 3 anys de 53 equips multifunció i el seu subministrament, a títol d'arrendament sense opció de compra amb mesures de sostenibilitat ambiental.
Acta núm. 32/20 de data 22 de setembre de 2020 pels serveis per a la renovació del manteniment de llicències software assurance de programari Microsoft per l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 33/20 de data 6 d'octubre de 2020 per les obres del projecte executiu modificat de la urbanització de l'ainguda Sanatori, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 34/20 de data 6 d'octubre de 2020 pel subministrament de vestuari i calçat per a la Policia Local i la resta de col·lectius de l'Ajuntament (Lot 1).
Acta núm. 35/20 de data 6 d'octubre de 2020 pels serveis de gestió dels vehicles procedents d'abandonament a la via pública o ingressats al dipòsit municipal i declarats "no aptes" per a circular.
Acta núm. 36/20 de data 6 d'octubre de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Centre Cívic Can Franquesa, situat al carrer Menorca, S/N, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 37/20 de data 6 d'octubre de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Casal Oliveres, situat al carrer Pep Ventura, 1-3, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 38/20 de data 20 d'octubre de 2020 per la concessió de l'explotació del bar del Centre Cívic Can Franquesa, carrer Menorca, S/N, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 39/20 de data 20 d'octubre de 2020 per les obres per l'execució del projecte de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l'escola SagradaFamília, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 40/20 de data 20 d'octubre de 2020 per les obres referents a la "Memoria valorada de transformacions dels patis escolars del projecte Empatitzem", amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 41/20 de data 27 d'octubre de 2020 pels serveis de deixalleries, amb mesures de contractació socialment responsables, reservat a Centres Especials de Treball.
Acta núm. 42/20 de data 27 d'octubre de 2020 pel servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 43/20 de data 3 de novembre de 2020 pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament, amb mesures de contractació sostenibles.
Acta núm. 44/20 de data 3 de novembre de 2020 pel subministrament de carburant per a grups electrògens o d'altres elements/equips per a activitats municipals, amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 45/20 de data 3 de novembre de 2020 pels serveis de suport a la Intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2020, 2021 i 2022 , dividit en dos lots, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 46/20 de data 17 de novembre de 2020 pel servei de manteniment de les fonts ornamentals del municipi, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 47/20 de data 24 de novembre de 2020 pel subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació sostenibles.
Acta núm. 48/20 de data 24 de novembre de 2020 pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Acta núm. 49/20 de data 24 de novembre de 2020 pels serveis de suport a la Intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2020, 2021 i 2022 (lot 1), amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 50/20 de data 15 de desembre de 2020 pel subministrament del mobiliari d'oficines de serveis del carrer Rafael de Casanovas, núm. 87, amb mesures de contractació sostenibles.
Acta núm. 51/20 de data 15 de desembre de 2020 pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja a les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Acta núm. 52/20 de data 22 de desembre de 2020 pel subministrament de l'equipament per al Pavelló Esportiu Nou (3 lots), amb mesures de contractació sostenible.
Acta núm. 1/21 de data 19 de gener de 2021 pels serveis d'assegurances de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música (lots 2 i 3) amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 2/21 de data 19 de gener de 2021 pel subministrament en la modalitat de compra d'un vehicle híbrid per a la unitat de suport i intervenció rápida (USIR) de la Policia Local, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 3/21 de data 26 de gener de 2021 pels serveis d'impressió de la publicació setmanal "L'Ajuntament Informa", amb mesures de contractació sostenibles.
Acta núm. 4/21 de data 2 de febrero de 2021 per les obres d'urbanització de l'espai lliure de l'antiga escola Sant Just i carrers adjacents i complementàriament fomentar l'execució mediambientalment responsable de l'obra.
Acta núm. 5/21 de data 16 de febrer de 2021 per les obres per executar subsidiàriament les dificiències constructives a les pistes poliesportives Prat de la Riba, amb mesures mediambientalment responsables.
Acta núm. 6/21 de data 16 de febrer de 2021 pel servei de recollida, tractament i desballestament dels vehicles procedents d'abandonament a la vida pública o ingressats al dipòsit municipal i declarats "no aptes" per a circular.
Acta núm. 7/21 de data 16 de febrer de 2021 pels serveis d'assistència técnica per a la dirección facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, dividit en dos lots.
Acta núm. 8/21 de data 16 de febrer de 2021 per les obres dels projectes de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 9/21 de data 9 de març de 2021 pel serveis d'assegurances de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, dividit en dos lots, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 10/21 de data 9 de març de 2021 pel subministrament de productes higiènics i accessoris i la seva col·locació, així com el subministrament i col·locació d'elements higiènics per a l'edifici de l'Ajuntament i la resta de dependències municipals, dividit en dos lots, amb mesures de contractació mediambientalment responsables.
Acta núm. 11/21 de data 16 de març de 2021 per les obres corresponents a 6 memòries valorades de reforma de diversos locals municipals per a reconversió en habitatges (6 lots), amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 12/21 de data 16 de març de 2021 per les obres d'urbanització del carrer Baró (tram c. Mare de Déu dels Àngels-av. Pallaresa) i del carrer de la Mare de Déu dels Àngels (tram pg. Salzereda-c. Baró). Fase 1 i Fase 2.
Acta núm. 13/21 de data 16 de març de 2021 pels serveis d'assistència técnica per a la dirección facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, dividit en dos lots.
Acta núm. 14/21 de data 16 de març de 2021 per les obres dels projectes de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Marí, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 15/21 de data 16 de març de 2021 pel servei de vigilancia i control d'accessos a l'edifici d'habitatges dotacionals per a gent gran situat al carrer Almogàvers, núm. 24 de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).
Acta núm. 16/21 de data 23 de març de 2021 pel subministrament per a l'adquisició i renovació de llicències antivirus del programari SOPHOS, amb mesures de contractació sostenible, dividit en 2 lots.
Acta núm. 17/21 de data 23 de març de 2021 pels serveis de distribució de la publicació municipal setmanal "L'Ajuntament Informa" amb mesures de contractació mediambientalment responsables
Acta núm. 18/21 de data 23 de març de 2021 pel subministrament d'aliments i altres productes bàsics per al Programa Municipal d'Aliments, amb mesures de contractació mediambientalment responsables.
Acta núm. 19/21 de data 27 d'abril de 2021 pels serveis per al desenvolupament de la carpeta ciutadana i carpeta d'empresa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 20/21 de data 27 d'abril de 2021 pels serveis de desballestament dels vehicles procedents d'abandonament a la via pública o ingressats al dipòsit municipal i declarats "no aptes" per a circular, incloent la seva alienació.
Acta núm. 21/21 de data 4 de maig de 2021 per les obres de reparació de la impermeabilització de la coberta i substitució de la lluerna del Pavelló Poliesportiu LA BASTIDA, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 22/21 de data 11 de maig de 2021 pels serveis Escola Bressol ELS PINS.
Acta núm. 23/21 de data 1 de juny de 2021 pel servei de consergeria de les instal·lacions esportives de Santa Coloma de Gramenet, reservat a Centres Especials de Treball d'acord amb la Disposició Addicional Quarta de la LSCP-