Dades generals i liquidació

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Gener 2021
Propera actualització: Maig 2021

DADES ECONÒMIQUES LIQUIDACIÓ

Concepte

2019

2018

2017

2016

Pressupost 1

163.709.716,57€

103.223.886,20€

97.706.612,35€

92.668.881,94€

Import del deute públic municipal

48.618.476,83€44.474.289,06€54.597.329,25€70.176.373,85€

Endeutament relatiu.

32,64%

38,94%

50,86%

68,49%

Ingressos corrents consolidats exercici anterior   

114.670.325,55€

114.206.377,11€

107.350.144,70€

 

102.460.797,98€

Compte general

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Gener 2021
Propera actualització: Octubre 2021

DADES ECONÒMIQUES COMPTE GENERAL

Concepte

20192018

2017

2016

Població119.710119.762118.775117.153
Data aprovació Comptes anuals Ple30/11/202030/09/201925/09/201825/09/2017
Superàvit (o dèficit) per habitant85,28€78,00€135,49€88,41€

Autonomia fiscal

36,00%34,00%

34,00%

 34,64%

Ingressos fiscals per habitants

329,15€312,62€

 304,99€

327,42€

Despesa per habitant.

1.046,30€981,80€

 983,37€

849,21€

Inversió per habitant.

175,87€149,76€

 92,27€

72,84€

Període mitjà de pagament (dies).

14,7415,43

 19,97

14,65

Període mitjà de cobramenet (dies).

66,63203,92

 186,99

190,90

Endeutament per habitant.

414,48€427,40€

 468,47€

599,01€