Dades generals i liquidació

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Maig 2019
Propera actualització: Maig 2020

DADES ECONÒMIQUES LIQUIDACIÓ

Concepte

2018

2017

2016

2015

Pressupost

96.757,99€

97.706.612,35€

92.668.881,94€

90.147.957,18€

Import del deute públic municipal

44.474.289,06€54.597.329,25€70.176.373,85€81.776.733,65€

Endeutament relatiu.

38,94€

50,86%

68,49%

73,83%

Ingressos corrents consolidats exercici anterior   

114.206.377,11€

107.350.144,70€

102.460.797,98€

 

110.770.747,55€

Compte general

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Novembre 2018
Propera actualització: Octubre 2019

DADES ECONÒMIQUES COMPTE GENERAL

Concepte

2017

2016

2015

2014

Població118.775117.153118.786121.171
Data aprovació Comptes anuals Ple25/09/201825/09/201726/09/201605/10/2015
Superàvit (o dèficit) per habitant135,49€88,41€43,79€38,15€

Autonomia fiscal

34,00%

 34,64%

31,00%

27,00%

Ingressos fiscals per habitants

304,99€

 327,42€

273,09€€

263,28€

Despesa per habitant.

983,37€

 849,21€

826,17€

958,22€

Inversió per habitant.

92,27€

 72,84€

69,76€

154,07€

Període mitjà de pagament (dies).

19,97

 14,65

23,46

72,19

Període mitjà de cobramenet (dies).

186,99

 190,90

184,20

62,11

Endeutament per habitant.

468,47€

 599,01€

668,65€

461,14€