Dades generals i liquidació

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Novembre 2022
Propera actualització:

DADES ECONÒMIQUES LIQUIDACIÓ

Concepte 2021 2020 2019 2018
Pressupost Ajuntament 115.329.999,95 € 111.633.169,33 € 114.670.325,55 € 103.223.886,20 €
Import del deute públic municipal 58.413.909,64 € 38.223.061,48 € 39.727.423,62 € 44.474.289,06 €
Endeutament relatiu. 48,45% 34,05% 32,64% 38,94%
Ingressos corrents consolidats exercici anterior    120.567.902,73 € 112.247.967,87 € 121.706.557,23 € 114.206.377,11 €

Compte general

Font: Intervenció General
Dalta última actualizació: Novembre 2022
Propera actualització:

DADES ECONÒMIQUES COMPTE GENERAL

 

Concepte 2021 2020 2019 2018
Població 119.936 120.888 119.710 119.762
Data aprovació Comptes anuals Ple 26/09/2022 27/09/2021 30/11/2020 30/09/2019
Superàvit (o dèficit) per habitant 73,12 € 105,03 € 85,28 € 78,00 €
Autonomia fiscal 30,00% 33,00% 36,00% 34,00%
Ingressos fiscals per habitants 336,56 € 356,90 € 329,15 € 312,62 €
Despesa per habitant. 1.050,23 € 958,59 € 1.046,30 € 981,80 €
Inversió per habitant. 107,87 € 125,96 € 175,87 € 149,76 €
Període mitjà de pagament (dies). 12,9 16,48 14,74 15,43
Període mitjà de cobramenet (dies). 179,02 203,32 66,63 203,92
Endeutament per habitant. 582,35 € 448,82 € 414,48 € 427,40 €