ACTES I CONVOCATÒRIES 2018

ConvocatòriaActa
Convocatòria núm. 01/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:15 h per les obres del projecte d'urbanització a la carretera BV-5152 (entre el pg. Llorenç Serra i Pont Vell) i del pg. de la Salzereda (entre el carrer Lluis Companys i el carrer  Pompeu Fabra) i política de foment del treball. Acta núm. 01/18 de data 16 de gener de 2018 per les obres del projecte d'urbanització a la carretera BV-5152 (entre el pg. Llorenç Serra i Pont Vell) i del pg. de la Salzereda (entre el c. Lluis Companys i el c. Pompeu Fabra) i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 02/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:20 h. per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Riu.Acta núm. 02/18 de data 16 de gener de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Riu.
Convocatòria núm. 03/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:25 h pels serveis de control periòdic de plagues.Acta núm. 03/18 de data 16 de gener de 2018 pels serveis de control periòdic de plagues.
Convocatòria núm. 04/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.Acta núm. 04/18 de data 16 de gener de 2018 pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.
Convocatòria núm. 05/18 el 16 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.Acta núm. 05/18 de data 16 de gener de 2018 pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.
Convocatòria núm. 06/18 el 23 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:15 h pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".Acta núm. 06/18 de data 23 de gener de 2018 pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres"
Convocatòria  núm. 07/18 el 23 de gener de 2018 en la Sala de Plens a les 09:20 h pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.Acta num. 07/18 de data 23 de gener de 2018 pels serveis de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris.
Convocatòria núm. 08/18 l'1 de febrer de 2018 en la Sala de Govern a les 09:30 h per les obres del projecte modificat de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II.Acta num. 08/18 de data 1 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II.
Convocatòria núm. 09/18 l'1 de febrer de 2018 en la Sala de Govern a les 09:40 h per les obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball.Acta núm. 09/18 de data 1 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 10/18 l'1 de febrer de 2018 en la Sala de Govern a les 09:50 h pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE).Acta núm. 10/18 de data 1 de febrer de 2018 pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE).
Convocatòria núm. 11/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:15 h pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.Acta núm. 11/18 de data 6 de febrer de 2018 pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.
Convocatòria núm. 12/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:20 h pels serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARÍ.Acta núm. 12/18 de data 6 de febrer de 2018 pels serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARI.
Convocatòria núm. 13/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:25 h per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín.Acta núm. 13/18 de data 6 de febrer de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín.
Convocatòria núm. 14/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon  Bosc Llarg.Acta núm. 14/18 de data 6 de febrer de 2018 per les obres de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon Industrial Bosc Llarg.
Convocatòria núm. 15/18 el 6 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".Acta núm. 15/18 de data 6 de febrer de 2018 pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria núm. 16/18 el 13 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE)Acta núm. 18/18 (abans 16/18 per canvi horari mesa) de data 13/02/2018 pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE)
Convocatòria núm. 17/18 el 13 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.Acta núm. 17/18 de data 13/02/2018 pel servei de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres.
Convocatòria núm. 18/18 el 13 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.Acta núm. 16/18 (abans 18/18 per canvi horari mesa) de data 13/02/2018 pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.
Convocatòria núm. 19/18 el 20 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres. Acta núm. 19/18 de data 20 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres16/18 (abans 18/18 per canvi horari mesa) de data 13/02/2018 pel subministrament d'un vehicle amb una màquina d'hidroneteja.
Convocatòria núm. 20/18 el 20 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE).Acta núm. 20/18 de data 20 de febrer de 2018 pels serveis d'integració familiar en família extensa (SIFE).
Convocatòria núm. 21-18 el 20 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".Acta núm. 21/18 de data 20 de febrer de 2018 pels serveis per a la gestió i funcionament de l'escola bressol "Les Oliveres".
Convocatòria núm. 22-18 el 20 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín.Acta núm. 22/18 de data 20 de febrer de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Centre Cívic Singuerlín.
Convocatòria núm. 23-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis de menjador social.Acta núm. 23/18 de data 27 de febrer de 2018 pels serveis de menjador social.
Convocatòria núm. 24-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres del projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de l'Esperit Sant-Fase 1, i política de foment del treball.Acta núm. 24/18 de data 27 de febrer de 2018 per les obres del projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de l'Esperit Sant-Fase 1, i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 25-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pels serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARÍ.Acta núm. 25/18 de data 27 de febrer de 2018 pels serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARÍ.
Convocatòria núm. 26-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h per les obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball.Acta núm. 26/18 de data 27 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 27-18 el 27 de febrer de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55 h per les obres del projecte modificat de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella IIActa núm. 27/18 de data 27 de febrer de 2018 per les obres del projecte modificat de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II.
Convocatòria núm. 28-18 el 6 de març de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte d'enderroc d'un edifici cantoner a l'av. Anselm de Riu, 125.Acta núm. 28/18 de data 6 de març de 2018 per les obres del projecte d'enderroc d'un edifici cantoner a l'av. Anselm de Riu, 125.
Convocatòria núm. 29-18 el 13 de març de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte de remodelació del passatge Xiprer i política de foment del treball.Acta núm. 29/18 de data 13 de març de 2018 per les obres del projecte de remodelació del passatge Siprer i política de foment del treball
Convocatòria núm. 30-18 el 13 de març de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.Acta núm. 30/18 de data 13 de març de 2018 pel servei de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament.
Convocatòria núm. 31-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i d'assegurances multirisc per danys materials del patrimoni de l'Ajuntament i el seu organisme autònom (2 lots).Acta núm. 31/18 de data 9 d'abril de 2018 pels serveis per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i d'assegurances multirisc per danys materials del patrimoni de l'Ajuntament i el seu organisme autònom (2 lots).
Convocatòria núm. 32-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h pel contracte administratiu especial per a l'explotació del bar del Centre Cívic Llatí.Acta núm. 32/18 de data 9 d'abril de 2018 pel contracte administratiu especial per a l'explotació del bar del Centre Cívic Llatí.
Convocatòria núm. 33-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis de menjador social.Acta núm. 33/18 de data 9 d'abril de 2018 pels serveis de menjador social.
Convocatòria núm. 34-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD.Acta núm. 34/18 de data 9 d'abril de 2018 pels serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD.
Convocatòria núm. 35-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h per les obres de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon Industrial Bosc Llarg.Acta núm. 35/18 de data 9 d'abril de 2018 per les obres de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon Industrial Bosc Llarg.
Convocatòria núm. 36-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55 h per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres.Acta núm. 36/18 de data 9 d'abril de 2018 per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres.
Convocatòria núm. 37-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:00 h per les obres de remodelació del passatge Xiprer i política de foment del treball.Acta núm. 37/18 de data 9 d'abril de 2018 per les obres del projecte de remodelació del passatge Xiprer i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 38-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:05 h per les obres del projecte d'enderroc d'un edifici cantoner a l'av. Anselm de Riu, 125.Acta núm. 38/18 de data 9 d'abril de 2018 per les obres del projecte d'enderroc d'un edifici cantoner a l'av. Anselm de Riu, 125.
Convocatòria núm. 39-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:10 h per les obres del projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de politiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de l'Esperit Sant-Fase 1, i política de foment del treball.Acta núm. 39/18 de data 9 d'abril de 2018 per les obres del projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de l'Esperit Sant-Fase 1, i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 40-18 el 9 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:15 h pels serveis de control periòdic de plagues.Acta núm. 40/18 de data 9 d'abril de 2018 pels serveis de control periòdic de plagues.
Convocatòria núm. 41-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals i política de foment del treball (2 lots).Acta núm. 41/18 de data 16 d'abril de 2018 per les obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals i política de foment del treball (2 lots).
Convocatòria núm. 42-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pels serveis d'organització i realització de tallers de manualitats per a la gent gran.Acta núm. 42/18 de data 16 d'abril de 2018 pels serveis d'organització i realització de tallers de manualitats per a la gent gran.
Convocatòria núm. 43-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h per l'arrendament per a l'explotació del bar del casal Riu Nord.Acta núm. 43/18 de data 16 d'abril de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Casal del Riu Nord.
Convocatòria núm. 44-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h pels serveis d'organització i realització de tallers culturals 2018 a diversos centres cívics i casals municipals.Acta núm. 44/18 de data 16 d'abril de 2018 pels serveis d'organització i realització de tallers culturals 2018 a diversos Centre Cívics i Casals Municipals.
Convoctòria núm. 45-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55 h pel subministrament i manteniment en règim d'arrendament amb opció de compra de diversos equips multifunció (3 lots).Acta núm. 45/18 de data 16 d'abril de 2018 pel subministrament i manteniment en règim d'arrendament amb opció de compra de diversos equips multifunció (3 lots).
Convocatòria núm. 46-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens de 2018 en la Sala de Plens a les 10:15 pels serveis per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i d'assegurances multirisc per danys materials del patrimoni de l'Ajuntament i el seu organisme autònom (2 lots).Acta núm. 46/18 de data 16 d'abril de 2018 pels serveis per a la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i d'assegurances multirisc per danys materials del patrimoni de l'Ajuntament i el seu organisme autònom (lot 2)
Convocatòria núm. 47-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:15 h pel contracte administratiu especial per a l'explotació del bar de Centre Cívic Llatí.Acta núm. 47/18 de data 16 d'abril de 2018 pel contracte administratiu especial per a l'explotació del bar del Centre Cívic Llatí.
Convocatòria núm. 48-18 el 16 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:15 h per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres.Acta núm. 48/18 de data 16 d'abril de 2018 per les obres del projecte modificat de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres.
Convocatòria núm. 49-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.Acta núm. 49/18 de data 24 d'abril de 2018 pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.
Convocatòria núm. 50-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres del projecte de neteja i enderrocs previs a la rehabilitació de l'edifici CIBA i política de foment del treball.Acta núm. 50/18 de data 24 d'abril de 2018 per les obres del projecte de neteja i enderrocs previs a la rehabilitació de l'edifici CIBA i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 51-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h pel servei de manteniment de la xarxa semafòrica i control d'accessos de vehicles al centre del municipi de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 51/18 de data 24 d'abril de 2018 pel servei de manteniment de la xarxa semafòrica i control d'accessos de vehicles al centre del municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria núm. 52-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:00 h per l'arrendament per a l'explotació del bar del casal del Riu Nord.Acta núm. 52/18 de data 24 d'abril de 2018 per l'arrendament per a l'explotació del bar del Casal de Riu Nord.
Convocatòria núm. 53-18 el 24 d'abril de 2018 en la Sala de Plens a les 10:00 h pels serveis d'organització i realització de tallers culturals 2018 a diversos Centres Cívics i Casals Municipals.Acta núm. 53/18 de data 24 d'abril de 2018 pels serveis d'organització i realització de tallers culturals 2018 a diversos Centres Cívics i Casals Municipals.
Convocatòria núm. 54-18 el 8 de maig de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis i sistemes de telecomunicacions de l'Ajuntament.Acta núm. 54/18 el 8 de maig de 2018 pels serveis i sistemes de telecomunicacions de l'Ajuntament.
Convocatòria núm. 55-18 el 8 de maig de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres del projecte executiu d'urbanització del c. Wagner (entre c. Mozart i c. Beethoven) i política de foment del treball.Acta núm. 55/18 el 8 de maig de 2018 per les obres del projecte executiu d'urbanització del c. Wagner (entre c. Mozart i c. Beethoven) i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 56-18 el 8 de maig de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h per les obres del projecte de neteja i enderrocs previs a la rehabilitació de l'edifici CIBA i política de foment del treball.Acta núm. 56/18 el 8 de maig de 2018 per les obres del projecte de neteja i enderrocs previs a la rehabilitació de l'edifici CIBA i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 57-18 el 8 de maig de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55 h per les obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals (lot 1) i política de foment del treball.Acta núm. 57/18 el 8 de maig de 2018 per les obres del projecte de reurbanització del carrer Milà i Fontanals (lot 1) i política de foment del treball.
Convocatòria núm. 58-18 el 8 de maig de 2018 en la Sala de Plens a les 10:00 h pel servei de manteniment de la xarxa semafòrica i control d'accessos de vehicles al centre del municipi de Santa Coloma de Gramenet.Acta  núm. 58/18 el 8 de maig de 2018  pel servei de manteniment de la xarxa semafòrica i control d'accessos de vehicles al centre del municipi de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatòria núm. 59-18 el 8 de maig de 2018 en la Sala de Plens a les 10:05 h pel servei de menjador social.Acta núm. 59/18 el 8 de maig de 2018 pel servei de menjador social.
Convocatòria núm. 60-18 el 22 de maig de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30h pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament Acta núm. 60/18 el 22 de maig de 2018 pel subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament.

Convocatòria núm. 61-18 el 29 de maig de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30h per a a la direcció d'obres del projectes de reurbanització del c. Milà i Fontanals. Fases I, II i III

Acta núm. 61/18 el 29 de maig de 2018 pels serveis per a la dirección d'obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals. Fases I, II i III.
Convocatòria núm. 62-18 el 5 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres d'adequació de la coberta del SOC/CEIP Serra de Marina.Acta núm. 62/18 el 5 de juny de 2018 per les obres d'adequació de la coberta del SOC/CEIP Serra de Marina.
Convocatòria núm. 63-18 el 5 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h pels serveis d'organització i realització de tallers de manualitats per a la gent gran.Acta núm. 63/18 de data 5 de juny de 2018 pels serveis d'organització i realització de tallers de manualitats per a la gent gran.
Convocatòria núm. 64-18 el 5 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pel subministrament i manteniment en règim d'arrendament amb opció de compra de diversos equips multifunció (3 lots).Acta núm. 64/18 de data 5 de juny de 2018 pel subministrament i manteniment en règim d'arrendament amb opció de compra de diversos equips multifunció (3 lots).
Convocatòria núm. 65-18 el 5 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h pels serveis per a la dirección d'obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals. Fases I, II i III.Acta núm. 65/18 de data 5 de juny de 2018 pels serveis per a la dirección d'obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals. Fases I, II i III.
Convocatoria núm. 66-18 el 12 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte executiu d'urbanització del c. Wagner (entre c. Mozart i c. Beethoven) i política de foment del treball.Acta núm. 66/18 de data 12 de juny de 2018 per les obres del projecte executiu d'urbanització del c. Wagner (entre c. Mozart i c. Beethoven) i política de foment del treball.
Convocatoria núm. 67-18 el 19 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis i sistemes de telecomunicacions de l'Ajuntament (4 lots).Acta núm. 67/18 de data 19 de juny de 2018 pels serveis i sistemes de telecomunicacions de l'Ajuntament (4 lots).

Convocatoria núm. 68-18 el 26 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30h. pel subministrament i serveis de loguer, transport, muntatge, desmuntatge i manteniment d'infraestructures, materials i instal.lacions necessàries per  a la Festa

Acta núm. 68/18 de data 26 de juny de 2018 pel subministrament i serveis de lloguer, transport, muntatge, desmuntatge i manteniment d'infraestructures, materials i instal·lacions necessàries per a la Festa Major d'Estiu 2018.
Convocatoria núm. 69-18 el 26 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35h. per les obres de revestiments interiors de pintura dels CEIPS Ausies March, Primavera i aules del Ferran de Segarra. ( 3 lots)
Acta núm. 69/18 de data 26 de juny de 2018 per les obres de revestiments interiors de pintura dels CEIPS Ausies March, Primavera i aules del Ferran de Segarra (3 lots).
Convocatoria núm. 70-18 el 26 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45h. per les obres de reforma i rehabilitació del TEATRE SAGARRA per al cumpliment de les normatives de seguretat i incendis.Acta núm. 70/18 de data 26 de juny de 2018 per les obres de reforma i rehabilitació del Teatre Segarra per al compliment de les normatives de seguretat i incendis.
Convocatoria núm. 71-18 el 26 de juny de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55h. per les obres del projecte de reurbanització del c. Milà i fontanals i política de foment del treball (lot 2)Acta núm. 71/18 de data 26 de juny de 2018 per les obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals i política de foment del treball. (lot 2).
Convocatoria num 72-18 el 3 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (2 lots).Acta núm. 72/18 de data 3 de juliol de 2018 pel subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (2 lots).
Convocatoria num 73-18 el 3 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pel subministrament i serveis de lloguer, transport, muntatge, desmuntatge i manteniment d'infraestructures, materials i instal·lacions necessàries per a la Festa Major d'Estiu 2018.Acta núm. 73/18 de data 3 de juliol de 2018 pel subministrament i serveis de lloguer, transport, muntatge, desmuntatge i manteniment d'infraestructures, materials i instal·lacions necessàries per a la Festa Major d'Estiu 2018.
Convocatoria num 74-18 el 10 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (2 lots).Acta núm. 74/18 de data 10 de juliol de 2018 pel subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (2 lots).
Convocatoria num 75-18 el 10 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de reforma i adaptació d'alguns lavabos i vestuaris de les escoles Torre Balldovina i Fray Luis de León (2 lots).Acta núm. 75/18 de data 10 de juliol de 2018 per les obres de reforma i adaptació d'alguns lavabos i vestuaris de les escoles Torre Balldovina i Fray Luis de León (2 lots).
Convocatoria num 76-18 el 10 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h per les obres del projecte de rehabilitació per a la reconversió de l'antic CEIP Miguel Hernández en habitatge dotacional per a la gent gran (GRAMEPARK)Acta núm. 76/18 de data 10 de juliol de 2018 per les obres del projecte de rehabilitació per a la reconversió de l'antic CEIP Miguel Hernández en habitatge dotacional per a gent gran (GRAMEPARK).
Convocatoria num 77-18 el 13 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte d'adequació de la instal·lació elèctrica, instal·lació aparell elevador, adaptació d'accessos i serveis a les normatives d'accessibilitat del centre d'art contemporani CAN SISTERÉ.Acta núm. 77/18 de data 13 de juliol de 2018 per les obres del projecte d'adequació de la instal·lació eléctrica, instal·lació aparell elevador, adaptació d'accessos i serveis a les normatives d'accessibilitat del centre d'art contemporani Can Sisteré.
Convocatoria num 78-18 el 18 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pels serveis i sistemes de telecomunicacions de l'Ajuntament (4 lots).Acta núm. 78/18 de data 18 de juliol de 2018 pels serveis i sistemes de telecomunicacions de l'Ajuntament (4 lots).
Convocatoria num 79-18 el 18 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres del projecte connexió Policia Local i escales passatge Xiprers a la xarxa corporativa de l'Ajuntament.Acta núm. 79/18 de data 18 de juliol de 2018 per les obres del projecte connexió Policia Local i escales passatge Xiprers a la xarxa corporativa de l'Ajuntament.
Convocatoria num 80-18 el 24 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 80/18 de data 24 de juliol de 2018 pel servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria num 81-18 el 24 de juliol de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres del projecte connexió Policia Local i escales passatge Xiprers a la xarxa corporativa de l'Ajuntament.Acta núm. 81/18 de data 24 de juliol de 2018 per les obres del projecte connexió Policia Local i escales passatge Xiprers a la xarxa corporativa de l'Ajuntament.
Convocatoria num 82-18 el 10 d'agost de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte de pavimentació de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 82/18 de data 10 d'agost de 2018 per les obres del projecte de pavimentació de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet, any 2018.
Convocatoria num 83-18 el 12 de setembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements del mobiliari urbà en la via pública de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 83/18 de data 12 de setembre de 2018 pel servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements del mobiliari urbà en la via pública a Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria num 84-18 el 25 de setembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h. pel servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 84/18 de data 25 de setembre de 2018 pel servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria num 85-18 el 25 de setembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h, per les obres de reforma i condicionament de la comissaria de la Policia Local per traslladar i renovar el centre de control de la sala 092.Acta núm. 85/18 de data 25 de setembre de 2018 per les obres de reforma i condicionament de la comissaria de la Policia Local per traslladar i renovar el centre de control de la sala 092.
Convocatoria num 86-18 el 25 de setembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h. per les obres de rehabilitació de façanes i cobertes de l'antiga fàbrica "LA CIBA" de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 86/18 de dat 25 de setembre de 2018 per les obres del projecte de rehabilitació de façanes i cobertes de l'antiga fàbrica "LA CIBA" de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria num 87-18 el 2 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h. per les obres de reforma i condicionament de la comissaria de la Policia Local per traslladar i renovar el centre de control de la sala 092.Acta núm. 87/18 de data 2 d'octubre de 2018 per les obres de reforma i condicionament de la comissaria de la Policia Local per traslladar i renovar el centre de control de la sala 092.
Convocatoria num 88-18 el 2 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h. per les obres del projecte de rehabilitació de façanes i cobertes de l'antiga fàbrica "LA CIBA" de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 88/18 de data 2 d'octubre de 2018 per les obres del projecte de rehabilitació de façanes i cobertes de l'antiga fàbrica "LA CIBA" de Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria num 89-18 el 16 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:0 h. pel servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements del mobiliari urbà en la via pública a Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 89/18 de data 16 d'octubre de 2018 pel servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements del mobiliari urbà en la via pública a Santa Coloma de Gramenet.
Convocatoria num 90-18 el 23 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30h. per les obres del projecte executiu de reforma interior de l'edifici CIBA per a centre d'economia social, solidària i feminista (Fase A).Acta num 90/18 de data 23 d'octubre de 2018 per les obres del projecte executiu de reforma interior de l'edifici CIBA per a centre d'economia social, solidària i feminista (Fase A).
Convocatoria num 91-18 el 23 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h. per les obres del projecte executiu de remodelació de la Plaça d'en Baró (àmbit plaça José Berruezo).Acta num 91/18 de data 23 d'octubre de 2018 per les obres del projecte executiu de remodelació de la Plaça d'en Baró (àmbit plaça José Berruezo).
Convocatoria num 92-18 el 23 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:55 h. per les obres del projecte de pavimentació de diversos carrers del municipi de Santa Coloma de Gramenet per l'anys 2018, II campanya.Acta num 92/18 de data 23 d'octubre de 2018 per les obres del projecte de pavimentació de diversos carrers del municipi de Santa Coloma de Gramenet per l'any 2018, II campanya.
Convocatoria num 93-18 el 30 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h. pels subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (2 lots) (lot 2).Acta num 93/18 de data 30 d'octubre de 2018 pel subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (2 lots) (lot 2).
Convocatoria num 94-18 el 30 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:35 h. per les obres del projecte executiu de reforma interior de l'edifici CIBA per a centre d'economia social, solidària i feminista (Fase A).Veure acta 90/18
Convocatoria num 95-18 el 30 d'octubre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h. per les obres del projecte de pavimentació de diversos carrers del municipi de Santa Coloma de Gramenet per l'any 2018, II campanya.Veure acta 92/18
Convocatoria num 96-18 el 6 de novembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte executiu de remodelació de la plaça d'en Baró (àmbit Pl. José Berruezo). Veure acta 91/18
Convocatoria num 97-18 el 13 de novembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel servei pel desenvolupament i gestió integral del projecte de moneda local digital.Acta num 97-18 de data 13 de novembre de 2018 pel servei pel desenvolupament i gestió integral de projecte de moneda local digital.

Convocatoria num 98-18 el 20 de novembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h. per les obres de construcció d'un accés adaptat a l'escola Sagrada Família.

Acta  num 98 - 18 de data 20 de novembre de 2018 per Obres de construcció d'un accés adaptat a l'Escola Sagrada Família.
Convocatoria num 99-18 el 20 de novembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h. per les obres per a la reparació de les tanques de les escoles Pallaresa i Wagner i la tanca del pati de l'escola bressol Els Pins.Acta num 99-18 de data 20 de novembre de 2018 per les obres per a la reparació de les tanques de les escoles Pallaresa i Wagner i la tanca del pati de l'escola bressol Els Pins.
Convocatoria num 100-18 el 27 de novembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel subministrament de dos vehicles de quatre rodes (tipus turisme "híbrid") i dues motocicletes / escúters elèctriques per a la Policia Local, en la modalitat de compra, amb mesures mediambientals.Acta num 100-18 de data 27 de novembre de 2018  pel subministrament de dos vehicles de quatre rodes (tipus turisme "híbrid") i dues motocicletes / escúters elèctriques per a la Policia Local, en la modalitat de compra, amb mesures mediambientals.
Convocatoria num 101-18 el 27 de novembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pel subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (Lot 1).Acta num 101-18 de data 27 de novembre pel subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (Lot 1).
Convocatoria num 102-18 el 27 de novembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:45 h per les obres de construcció d'un accés adaptat a l'escola Sagrada Família.Veure acta núm. 98/18
Convocatoria num 103-18 l'11 de desembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h per les obres del projecte de rehabilitació per a la reconversió de l'antic CEIP Miguel Hernáncez en habitatge dotacional per a gent gran (GRAMEPARK).Acta num 103-18 de data 11 de desembre per les obres del projecte de rehabilitació per a la reconversió de l'antic CEIP Miguel Hernáncez en habitatge dotacional per a gent gran (GRAMEPARK).
Convocatoria num 104-18 l'11 de desembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h pel subministrament de dos vehicles de quatre rodes (tipus turisme "híbrid") i dues motocicletes / escúters elèctriques per a la Policia Local, en la modalitat de compra, amb mesures mediambientals (2 lots).Veure acta núm. 100/18
Convocatoria num 105-18 el 18 de desembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel servei pel desenvolupament i gestió integral del projecte de moneda local digital.Acta núm. 105-18 de data 18 de desembre de 2018 pel servei pel desenvolupament i gestió integral del projecte de moneda local digital.
Convocatoria num 106-18 el 18 de desembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h per les obres del projecte executiu de rehabilitació del Pavelló Esportiu Municipal Nou.Acta núm. 106-18 de data 18 de desembre de 2018 per les obres del projecte executiu de rehabilitació del Pavelló Esportiu Municipal Nou.
Convocatoria num 107-18 el 18 de desembre de 2018 en la Sala de Plens a les 10:05 h per les obres de transformació de solar en hort urbà a l'avinguda Francesc Macià, 161.Acta núm. 107-18 de data 18 de desembre de 2018 per les obres de transformació de solar en hort urbà a l'avinguda Francesc Macià, 161.
Convocatoria num 108-18 el 28 de desembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:30 h pel servei pel desenvolupament i gestió integral del projecte de moneda local digital.Acta núm. 108-18 de data 28 de desembre de 2018 pel servei pel desenvolupament i gestió integral del projecte de moneda local digital.
Convocatoria num 109-18 el 28 de desembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:40 h per les obres de transformació de solar en hort urbà a l'avinguda Francesc Macià, 161.Veure acta núm. 107/18
Convocatoria num 110-18 el 28 de desembre de 2018 en la Sala de Plens a les 09:50 h pel subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local (Lot 1).No acta. No es va celebrar aquesta sessió.