Actes 2022

Acta núm. 1/22 de la Mesa de Contractació Telemàtica per a les obres del projecte de reurbanització del c. Prat de la Riba, entre c. Balears i el c. Gaspar, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 2/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 1 de febrer de 2022 per a les obres del "nou projecte de demolició de diverses edificacions afectades per la UA del PERI Santa Coloma Vella II, àmbit 2A", amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 3/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 22 de febrer de 2022 pel servei de menjador social de l'Ajuntament, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 4/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 22 de febrer de 2022 per les obres del projecte d'urbanització del carrer Sants, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 5/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 22 de febrer de 2022 pel subministrament i instal·lació de 25 de parquímetres i centre de control associat per a la gestió de vigilancia de l'estacionament regulat "Zona Blava", al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).

Acta núm. 6/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 8 de març de 2022 pel subministrament d'aliments i altres productes bàsics per al Programa Municipal d'Aliments de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 7/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 8 de març de 2022 per les obres per a la connexió de 4 nous emplaçaments a la xarxa corporativa de fibra òptica de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 8/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 22 de març de 2022 pels serveis de vigilancia i control d'accessos a l'edifici d'habitatges dotacionals per a gent gran situat al carrer Almogàvers, núm. 24 de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).

Acta núm. 9/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 29 de març de 2022 pels serveis d'informació, assessorament i primera acollida per a les persones estrangeres del CIAPE, amb mesures socialment responsable.

Acta núm. 10/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 5 d'abril de 2022 pel subministrament per a la renovació del manteniment de llicències Software Assurance de programari Microsoft per l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 11/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 5 d'abril de 2022 pel servei de manteniment de les instal·lacions i elementes constructius dels edificis dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (3 lots), amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 12/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 3 de maig de 2022 pel subministrament de tres vehicles, dos tipus turisme híbrid i un tipus turisme elèctric per a la Policia Local (2 lots), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles (lot 2).

Acta núm. 13/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 3 de maig de 2022 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la pobresa energética al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).

Acta núm. 14/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 3 de maig de 2022 pel subministrament, manteniment i instal·lació dels equips i elements que conformen el sistema de control d'accés per a la gestió d'un nou aparcament de rotació i mixta al Complex Oliveres (GRAMEPARK SA).

Acta núm. 15/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 17 de maig de 2022 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la pobresa energética al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).

Acta núm. 16/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 24 de maig de 2022 pel servei de manteniment i neteja dels accessos mecànics instal·lats a la via pública dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2022-2026, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 17/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 24 de maig de 2022 per les obres de rehabilitació de coberta i façanes, arranjament paviment porxo i paraments interiors del Pavelló Montserrat, recinte Torriber a Santa Coloma de Gramenet amb mesures mediambientalment responsables.

Acta núm. 18/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 24 de maig de 2022 per les obres del nou projecte de demolició de diverses edificacions afectades per al UA del PERI Santa Coloma Vella II, àmbit 1, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 19/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 24 de maig de 2022 pels serveis de prevenció i resolución de conflictes socials i comunitaris, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 20/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 31 de maig de 2022 per les obres corresponents al projecte executiu de naturalització del Passeig del Besòs a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 21/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 7 de juny de 2022 pels serveis per a desenvolupar el projecte d'intervenció comunitària en drogues, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 22/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 7 de juny de 2022 per les obres corresponents al projecte executiu de remodelació del Passeig de la Salzereda Fase III, entre el carrer del President Lluis Companys i l'avinguda Pallaresa a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 23/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 7 de juny de 2022 per les obres corresponents al projecte executiu de la reurbanització del Passeig Fluvial Safaretjos a Santa Co9loma de Gramenet, amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation EU)

Acta núm. 24/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 14 de juny de 2022 per les obres corresponents a la memoria valorada "Reforma i adequació del fals sostre i lluminàries del CEIP Wagner", amb mesures socialment responsables.

Acta núm. 25/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 21 de juny de 2022 per les obres corresponents al projecte implantació barris per a vianants Fase 0: Mediterrània i Rambla, amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 26/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 21 de juny de 2022 per les obres corresponents al projecte implantació barris per a vianants fase 1: Riu Nord i Riu Suc, amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 27/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 21 de juny de 2022 per les obres corresponents al projecte executiu de millora de l'accessibilitat a les parades d'autobús del municipi de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 28/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 28 de juny de 2022 pel subministrament, instal·lació i manteniment de gespa artificial pels camps de fútbol de Can Zam I, Can Zam II i Nou Municipal de Santa Coloma de Gramenet, mitjançant arrendament operatiu, amb mesures de sostenibilitat mediambiental (3 lots).

Acta núm. 29/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 28 de juny de 2022 per les obres corresponents al projecte executiu per a la implantació de camins escolars segurs del municipi de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 30/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 12 de juliol de 2022 pels serveis de control de plagues dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 31/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 12 de juliol de 2022 pel subministrament per a la millora de la infraestructura d'emmagatzematge corporatiu NETAPP, amb mesures socialment responsables.

Acta núm. 32/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 19 de juliol de 2022 pels serveis de manteniment i reparació de vehicles de la Policia Local, amb mesures de contractació mediambientalment responsables.

Acta núm. 33/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 26 de juliol de 2022 pel subministrament de les infraestructures i la cobertura de necessitats especifiques destinades a la celebració de la Festa Major d'Estiu 2022 (2 lots), amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 34/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 16 d'agost de 2022 pel servei de suport educatiu per al control d'accessos als entorns i centres escolars de Santa Coloma de Gramenet i d'informació i sensibilització d'acciones educatives, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 35/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 13 de setembre de 2022 per les obres del projecte executiu del pacte local al Parc de Can Zam -1a Fase de condicionament per respondre a l'emergència sanitària, amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 36/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 13 de setembre de 2022 per les obres corresponents al projecte executiu d'habitatges dotacionals i allotjaments temporals al Complex Les Oliveres, amb mesures socialment responsables.

Acta núm. 37/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 27 de setembre de 2022 per les obres corresponents al projecte executiu del Centre de Dia a l'antiga escola Miguel Hernández, amb mesures socialment responsables.

Acta núm. 38/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 4 d'octubre de 2022 per les obres de conservació-restauració per a l'adequació per a la visita del Molí d'en Ribé, amb mesures mediambientalment responsables.

Acta núm. 39/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 4 d'octubre de 2022 per les obres corresponents als projectes d'aigües termals del pou d'extracció d'aigua calenta de 200 metres de profunditat al carrer Nàpols, 34 i del pou d'extracció d'aigua calenta de 500 metres de profunditat al carrer Bruc, 51-53, amb mesures mediambientalment responsables.

Acta núm. 40/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 11 d'octubre de 2022 pel subministrament del mobiliari i l'equipament de la Fase B de la reforma interior del Centre d'Economia Social i Feminista de la CIBA, dividit en 5 lots, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 41/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 11 d'octubre de 2022 pel servei de personal professional especialitzat per a col·laborar i donar suport a la Intervenció General de l'Ajuntament en la realització del control financer de l'activitat econòmica-financera del sector públic local, l'exercici del control permanent i aauditoria pública, dividit en 6 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 42/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 11 d'octubre de 2022 pels serveis de subministrament i instal·lació de portes i altres sistemes de seguretat per a la protecció d'immobles i altres instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA.Acta núm. 43/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 11 d'octubre de 2022 pel servei de transport adaptat especial per a persones amb moblitat reduïda, rutes 1 a 6, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 44/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 25 d'octubre de 2022 pel subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal a determintas equipaments municipals, carrers, zones comercials i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 45/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 25 d'octubre de 2022 pel servei de neteja de façanes, paviments i mobiliari urbà de Santa Coloma de Gramenet.Acta núm. 46/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 25 d'octubre de 2022 pels serveis d'assegurances de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música (3 lots), amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 47/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 25 d'octubre de 2022 pels serveis de subministrament i instal·lació de portes i altres sistemes de seguretat per a la protección d'immobles i altres instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA.

Acta núm. 48/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 25 d'octubre de 2022 pels serveis auxiliars de control per a les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA.

Acta núm. 49/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 2 de noviembre de 2022 per les obres corresponents al projecte de pavimentació de diversos carrers en el municipi per l'any 2022, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 50/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 2 de noviembre de 2022 pel servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 51/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 2 de noviembre de 2022 per la concessió de serveis per a la instal·lació, explotació i manteniment de màquines expenedores de productes autoritzats a es dependències municipals de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 52/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 8 de noviembre de 2022 pels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Acta núm. 53/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 22 de noviembre de 2022 pels serveis ordinaris i extraordinaris de netaja de les instal·lacions gestionades per GRAMEPAK SA al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Acta núm. 54/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 22 de noviembre de 2022 per les obres corresponents al projecte executiu de la urbanització i naturalització dels entorns del pavelló a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 55/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 20 de desembre de 2022 pel subministrament per a la millora de la infraestructura de ciberseguretat corporativa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 56/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 20 de desembre de 2022 pel servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 57/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 20 de desembre de 2022 pels serveis tècnics d'assistència i supervisió de les actuacions d'arranjament, rehabilitació, manteniment, reparació i altres actuacions urgents d'edificacions publiques gestionades per GRAMEPARK SA per garantir-ne l'habitabilitat i, en el seu cas, la seva funcionalitat.

Acta núm. 58/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 28 de desembre de 2022 pels serveis per l'organització i realització del programa de tallers culturals i manualitats 2023-2024 a diversos Centres Cívics i Casals Municipals de Santa Coloma de Gramenet (2 lots), amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 59/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 28 de desembre de 2022 pels serveis tècnics d'assistència i supervisió de les actuacions d'arranjament, rehabilitació, manteniment, reparació i altres actuacions urgents d'edificacions públiques gestionades per GRAMEPARK SA per garantir-ne l'habitabilitat i, en el seu cas, la seva funcionalitat.

Acta núm. 1/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 24 de gener de 2023 pel subminisstrament per a la renovació de la subscripció trienal dels programaris d'AUTODESK per al período 2022-2025 amb servei de suport i formació (2 lots), amb mesures socialment responsables.

Acta núm. 2/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 7 de febrero de 2023 pel subministrament de la renovació del manteniment del programari vari, 7 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 3/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 14 de febrero de 2023 pel subministrament de quatre vehicles de quatre rodes tipus turismo híbrid amb etiqueta ECO, especialitzats en patrulla de seguretat ciutadana per a la Policia Local, en la modalitat de compra.

Acta núm. 4/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 21 de febrer de 2023 pels serveis d'inspeccions de salut alimentària, amb mesures de contractació socialment responsable, dividit en 3 lots.

Acta núm. 5/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 21 de febrer de 2023 pels serveis de vigilancia i seguretat privada en edificis municipals, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 6/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 21 de febrer de 2023 pels serveis de redacció del pla director Santa Coloma SMART CITY i l'oficina tècnica de projectes per a donar suport al seu desplegament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 7/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 7 de març de 2023 pels serveis de redacció del pla director Santa Coloma SMART CITY i l'oficina técnica de projectes per a donar suport al seu desplegament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 8/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 7 de març de 2023 pel servei de realització de material audiovisual per al web i xarxes socials de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 9/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 14 de març de 2023 pel subministrament i instal·lació per la renovació de la telegestió dels sistemes de reg dels parcs i jardins.

Acta núm. 10/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 28 de març de 2023 per les obres referents al projecte executiu de l'Escola Bressol als carrers Amèrica amb Prat de la Riba, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 11/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 28 de març de 2023 pels serveis de desbrossada i neteja dels solars municipals, zones forestals periurbanes i altres espais de domini públic, reservat a centres especials de treball i iniciativa social (CETIS), amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 12/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 18 d'abril de 2023 pel subministrament i instal·lació de lluminàries de l'enlluminat públic a Santa Coloma de Gramenet, dividit en 2 lots, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles. Actuació inclosa en Fons Europeu de Desenvolupalemt Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral.

Acta núm. 13/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 25 d'abril de 2023 pels serveis d'inspeccions de salut alimentària amb mesures de contractació socialment responsable, dividit en 3 lots.

Acta núm. 14/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 25 d'abril de 2023 per les obres de reforma de les instal·lacions tèrmiques del CEE Josep Sol, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 15/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 25 d'abril de 2023 pels serveis de menjador social de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 16/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 9 de maig de 2023 pels serveis postals de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 17/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 9 de maig de 2023 pel servei per a la conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic del municipi, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 18/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 16 de maig de 2023 per les obres de la plataforma ciclologística DUM de darrer quilòmetre a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables.

Acta núm. 19/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 16 de maig de 2023 per les obres corresponents al projecte executiu de la nova comissaria per a la Policia Local, dividit en 2 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 20/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 16 de maig de 2023 pel servei de coordinació de les festes de barri 2023 i 2024, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 21/23 de la Mesa de Contractació telemática de data 23 de maig de 2023 pel servei de control de qualitat del servei públic per a la conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 22/23 de la Mesa de Contractació telemática (en funcions) de data 6 de juny de 2023 per les obres dels 3 projectes de reforma interior per canvi d'ús de locals a habitatge: c. Còrdova 55 sot 2, c. Còrdova 57 sot 2 i c. Juli Garreta 1 sot 2 (3 lots), amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 23/23 de la Mesa de Contractació telemàtica (en funcions) de data 13 de juny de 2023 pel servei per a la conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic del municipi, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 24/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 18 de juliol de 2023 per les obres corresponents al projecte d'urbanització del carrer Baró entre el c. Mare de Déu dels Àngels i c. Major, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 25/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 25 de juliol de 2023 pels serveis tecnològics per a la gestió i el desenvolupament de la moneda local digital, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 26/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 25 de juliol de 2023 pel subministrament de productes higiènics i accessoris i la seva col·locació per a l'edifici de l'Ajuntament i la resta de dependències municipals, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 27/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 25 de juliol de 2023 pel servei de control de qualitat del servei públic per a la conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 28/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 25 de juliol de 2023 pels serveis per a la implantació i el seguiment del pla d'auscultació al túnel de la línia 9 del metro a l'entorn de les obres de la nova comissaria de la Policia Local, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 29/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 28 d'agost de 2023 pel subministrament de les infraestructures i la cobertura de necessitats específiques destinades a la celebració de la Festa Major d'Estiu 2023, amb mesures de contractació socialment responsables.

Diligència per fer constar error de transcripció a l'acta núm. 29/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 28 d'agost de 2023, aprovada en sessió de data 8 de setembre de 2023.

Acta núm. 30/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 8 de setembre de 2023 pel servei de suport educatiu per al control d'accessos als entorns i centres escolars de Santa Coloma de Gramenet i d'informació i sensibilització d'accions educatives, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 31/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 8 de setembre de 2023 pels serveis tecnològics per a la gestió i el desenvolupament de la moneda local digital, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 32/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 8 de setembre de 2023 pel servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements del mobiliari urbà en la via pública i la inspecció sobre el territori de la recollida de residus i la neteja viària de la ciutat a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 33/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 8 de setembre de 2023 pel subministrament, manteniment i instal·lació dels equips i elements que conformen el sistema de control d'accés per a la gestió de quatre aparcaments de rotació i mixta (GRAMEPARK SA)

Acta núm. 34/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 26 de setembre de 2023 pel subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers, zones comercials i espais públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.

Acta núm. 35/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 3 d'octubre de 2023 pel subministrament d'impressió a color de la publicació setmanal L'Ajuntament Informa, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 36/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 3 d'octubre de 2023 pel servei de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet, dividit en 3 lots, amb mesures de contractació socialment responsable. Lot 1: Neteja i manteniment de parcs i jardins.

Acta núm. 37/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 10 d'octubre de 2023 pel servei d'intermediació i gestió d'atenció i cobertura del servei d'allotjament provisional i d'emergència per manca o pèrdua d'habitatge per a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat residencial, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 38/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 10 d'octubre de 2023 pel servei per a la conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic del municipi, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 39/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 10 d'octubre de 2023 pel subministrament de materials i equips de sonorització i il·luminació inclosa la dotació de personal necessària pel seu transport, càrrega, descàrrega i manipulació, destinats a la celebració de la Festa Major d'Estiu 2023, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 40/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 10 d'octubre de 2023 pel servei integral de menjador escolar de les escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet (BRESSOLGRAMENET SA)

Acta núm. 41/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 24 d'octubre de 2023 pel servei de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris de Santa Coloma de Gramenet, dividit en 3 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 42/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 24 d'octubre de 2023 pel servei per a la conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic del municipi, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 43/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 31 d'octubre de 2023 per les obres corresponents al projecte d'instal·lacions de baixa tensió i enllumenat pel Centre Cívic Can Franquesa, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 44/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 31 d'octubre de 2023 pel servei integral de menjador escolar de les escoles municipals de Santa Coloma de Gramenet (BRESSOLGRAMENET SA).

Acta núm. 45/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 7 de novembre de 2023 pel subministrament a títol d'arrendament sense opció de compra i del servei d'impressions/fotocòpies d'equips multifunció de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 46/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 14 de novembre de 2023 pel subministrament de senyalització viària al municipi de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 47/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 14 de novembre de 2023 pel servei de neteja interior dels edificis de les tres escoles bressol municipals L'Oreneta, La Cigonya i Les Oliveres (BRESSOLGRAMENET SA).

Acta núm. 48/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 21 de novembre de 2023 pel servei de contractació de diverses pòlisses d'assegurances per a GRAMEPARK SA (4 lots) LOT 1: Assegurança danys materials i responsabilitat civil.

Acta núm. 49/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 19 de desembre de 2023 pel subministrament i instal·lació de lluminàries de l'enllumenat públic al municipi de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable (II campanya).

Acta núm. 50/23 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 19 de desembre de 2023 pels serveis per a l'estudi de la sentència del PERI SANTA COLOMA VELLA II. Redacció del nou projecte de reparcel·lació, amb mesures de contractació socialment responsable.