Actes 2022
ACTES
Acta núm. 1/22 de la Mesa de Contractació Telemàtica per a les obres del projecte de reurbanització del c. Prat de la Riba, entre c. Balears i el c. Gaspar, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 2/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 1 de febrer de 2022 per a les obres del "nou projecte de demolició de diverses edificacions afectades per la UA del PERI Santa Coloma Vella II, àmbit 2A", amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 3/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 22 de febrer de 2022 pel servei de menjador social de l'Ajuntament, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.
Acta núm. 4/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 22 de febrer de 2022 per les obres del projecte d'urbanització del carrer Sants, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 5/22 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 22 de febrer de 2022 pel subministrament i instal·lació de 25 de parquímetres i centre de control associat per a la gestió de vigilancia de l'estacionament regulat "Zona Blava", al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).
Acta núm. 6/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 8 de març de 2022 pel subministrament d'aliments i altres productes bàsics per al Programa Municipal d'Aliments de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles.
Acta núm. 7/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 8 de març de 2022 per les obres per a la connexió de 4 nous emplaçaments a la xarxa corporativa de fibra òptica de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.
Acta núm. 8/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 22 de març de 2022 pels serveis de vigilancia i control d'accessos a l'edifici d'habitatges dotacionals per a gent gran situat al carrer Almogàvers, núm. 24 de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).
Acta núm. 9/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 29 de març de 2022 pels serveis d'informació, assessorament i primera acollida per a les persones estrangeres del CIAPE, amb mesures socialment responsable.
Acta núm. 10/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 5 d'abril de 2022 pel subministrament per a la renovació del manteniment de llicències Software Assurance de programari Microsoft per l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 11/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 5 d'abril de 2022 pel servei de manteniment de les instal·lacions i elementes constructius dels edificis dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (3 lots), amb mesures de contractació socialment responsables.
Acta núm. 12/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 3 de maig de 2022 pel subministrament de tres vehicles, dos tipus turisme híbrid i un tipus turisme elèctric per a la Policia Local (2 lots), amb mesures de contractació mediambientalment sostenibles (lot 2).
Acta núm. 13/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 3 de maig de 2022 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la pobresa energética al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).
Acta núm. 14/22 de la Mesa de Contractació telemática de data 3 de maig de 2022 pel subministrament, manteniment i instal·lació dels equips i elements que conformen el sistema de control d'accés per a la gestió d'un nou aparcament de rotació i mixta al Complex Oliveres (GRAMEPARK SA).