Mesa permanent de contractació

Data última actualització: 17 de gener de 2020.
Propera actualització: En funció dels canvis.
Font: Servei de Contractació

El Ple de l’Ajuntament de data 15 de juliol de 2019 ha aprovat la composició de la Mesa de Contractació amb caràcter permanent segons el següent:
Presidenta

  • Sra. Blanca Padrós Amat, regidora / substitut Sr. Toni Suárez Pizarro, regidor

Vocals

  • Sr. Francisco Javier Ezquiaga Terrazas, secretari general de la Corporació / substituta Sra. Joana Ricardo Hoyos, cap del Servei Jurídic.
  • Sr. Francesc Aragón Sánchez, interventor de la Corporació / substituta Sra. Montserrat Llobet Esqué, cap del Servei de Fiscalització
  • Sr. Fernando Hernández Baena, gerent municipal.

Secretaria

  •  Sra. Maria Fèlix Alonso, cap del Servei de Contractació / substituta Sra. Lurdes Fernández Vernet, lletrada del Servei de Contractació.

Observadors
Tots els grups municipals poden tenir un observador.