Acta núm. 1/24 de la Mesa de Contractació Telemàtica de data 16 de gener de 2024 per a les obres corresponents al projecte executiu d'urbanització d'una zona lúdica accessible al Parc de Can Zam amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 2/24 de la Mesa de Contractació Telemàtica de data 16 de gener de 2024 per al servei de prevenció aliè que cobreixi l'especialitat preventiva de medicina del treball (vigilància de salut individual i col·lectiva) amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 3/24 de la Mesa de Contractació actuant com a mesa de l'empresa municipal Gramepark de data 16 de gener per al servei de contractació de diverses pòlisses d'assegurances Gramepark (4 lots).

Acta núm. 4/24 de la Mesa de Contractació Telemàtica de data 16 de gener de 2024 per al servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 5/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 23 de gener de 2024 per al subministrament de mobiliari i equipament de l'escola bressol als carrers Amèrica amb Prat de la Riba, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 6/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 23 de gener de 2024 per al servei d'assistència tècnica per a la redacció de projecte i direcció d'obres del projecte executiu de rehabilitació del Pavelló Esportiu Municipal del Raval (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 7/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 6 de febrer de 2024 per al servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 8/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 6 de febrer de 2024 pels serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu de rehabilitació de l'edifici municipal ubicat al carrer Monturiol, 20 per a canvi d'ús a allotjaments dotacionals.

Acta núm. 9/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 6 de febrer de 2024 per a la concessió ús i explotació de diverses parades i magatzems dels Mercats Municipals del Fondo i Singuerlín, dividit en 8 lots.

Acta núm. 10/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 13 de febrer de 2024 per a les obres corresponents al projecte executiu de reurbanització de l'avinguda Generalitat entre la rotonda de Can Peixauet i el carrer Sant Jordi (carretera BV-5001 entre el PK 1+500 i el PK 1+250) a Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 11/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 13 de febrer de 2024 per les obres relatives a la BICIVIA8-carril bici i itineraris ciclables al llar dels termes municipals de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Tram Can Zam-rotonda Jutjats, amb mesures de contractació socialment responsable (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 12/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 13 de febrer de 2024 pel servei d'assistència tècnica per a la redacció de projecte i direcció d'obres del projecte executiu de rehabilitació del Pavelló Esportiu Municipal de Raval (Fons Next Generation EU).

Acta núm. 13/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 13 de febrer de 2024 pel servei de personal professional especialitzat per elaborar els comptes anuals consolidats de l'Ajuntament i els seus ens dependents, corresponents a l'exercici 2023, amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 14/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 20 de febrer de 2024 per les obres de reurbanització del carrer Vinyals i tram de l'avinguda Pallaresa, entre el carrer Balears i l'avinguda Ramon Berenguer, amb mesures de contractació socialment responsable (Fons Next Generation EU),

Acta núm. 15/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 27 de febrer de 2024 pel subministrament actualització i manteniment del software i hardware de control horari, dividit en 3 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 16/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 5 de març de 2024 pel subministrament en règim de rènting de dos camions grua d'arrossegament amb equipament per al servei de grua municipal (GRAMEPARK SA).

Acta núm. 17/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 12 de març de 2024 pel subministrament de llicències CITRIX CLIENT per a l'Ajuntament.

Acta núm. 18/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 19 de març de 2024 pel servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 19/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 2 d'abril de 2024 pel subministrament de llicències antivirus SOPHOS per a l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 20/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 2 d'abril de 2024 pel servei de distribució del butlletí municipal "L'Ajuntament Informa" a diversos punts de recollida repartits per la ciutat, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 21/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 2 d'abril de 2024 pel subministrament d'un turisme híbrid i cinc motocicletes (tres elèctriques i dues de combustió) -3 lots-, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 22/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 9 d'abril de 2024 pel servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 23/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 9 d'abril de 2024 pels serveis de procurador/a de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 24/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 16 d'abril de 2024 pel servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 25/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 16 d'abril de 2024 pels serveis de procurador/a de l'Ajuntament, amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 26/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 23 d'abril de 2024 pels serveis per a la conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres al municipi, amb mesures de contractació socialment responsables.

Acta núm. 27/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 30 d'abril de 2024 pel servei de suport emocional per a adolescents i joves en el marc del projecte "Emociona't" amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 28/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 30 d'abril de 2024 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la Pobresa Energètica al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).

Acta núm. 29/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 7 de maig de 2024 pel servei de recollida de la fracció resta, la neteja viària, la recollida selectiva i de residus voluminosos i la implantació d'una plataforma de control i seguiment del servei en el municipi, dividit en 4 lots, amb mesures de contractació socialment responsable (lots 1, 2 i 4).

Acta núm. 30/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 7 de maig de 2024 pel servei públic per al control, manteniment preventiu, correctiu i normatiu, centralització i comunicaciones de la xarxa semafòrica i per al control, manteniment i gestió del sistema de càmeres de control d'accessos de vehicles a la zona centre al municipi, amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 31/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 14 de maig de 2024 pel subministrament de tòner i manteniment i assistència tècnica de tres equips multifunció d'impressió digital de propietat municipal (2 lots), amb mesures de contractació socialment responsable.

Acta núm. 32/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 14 de maig de 2024 pels serveis postals de GRAMEPARK SA, amb mesures de contractació mediambientalment sostenible.

Acta núm. 33/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 14 de maig de 2024 pels serveis de manteniment preventiu i correctiu dels aparcaments i instal·lacions gestionades per GRAMEPARK SA.

Acta núm. 34/24 de la Mesa de Contractació telemàtica de data 14 de maig de 2024 pel servei per a la gestió del programa de prevenció i lluita contra la pobresa energètica al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (GRAMEPARK SA).