Expedients de Gestió

Data actualització: 20/06/2021


En aquesta secció es poden consultar els expedientes de gestió urbanística del municipi

Consultar aquí els EXPEDIENTS DE GESTIÓ  que afecten la ciutat: