Avaluació dels compromisos de les Cartes de Serveis 2021

Per cinquè any, presentem el balanç del compliment anual de les Cartes de Serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  Aquest catàleg de 58 Cartes, redactades seguint les directrius de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s’ha consolidat i descriu, de forma clara i entenedora, els serveis municipals que ofereix l’Ajuntament, els estàndards de qualitat de les seves prestacions i el nivell d’acompliment assolit durant l’any.

El nostre sistema de rendició de comptes ha demostrat ser innovador i representa una bona pràctica dins l’àmbit de les administracions públiques.  Als reconeixements aconseguits fins ara, hem d’afegir un de nou:  la Rendició de comptes de les Cartes de Serveis 2019 va ser escollida com a finalista en la categoria Millor projecte de govern obert’ en els premis del XI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, noviembre de 2021.

Novament, volem posar en valor la col·laboració de tots els departaments i serveis municipals en l’elaboració d’aquest informe. La millor manera de mostrar el seu compromís i voluntat de servei a la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet és mostrar, ‘blanc sobre negre’, el resultat de la seva feina, a través de l’avaluació dels 365 compromisos adquirits amb els veïns i veïnes de la ciutat. Les Cartes de Serveis no són només uns documents que descriuen els serveis que presta l’Ajuntament sinó que, sobretot, són una eina de millora contínua de la gestió i l’organització municipal.

Fent clic als següents enllaços pots consultar el resum executiu i/o l’informe complert de resultats de 2021.