Materials sobre drogues

Materials didàctics per a agents socials

Cànnabis 

 • La guia del porro
  2020, informació per a joves que usen cànnabis

 • Que ruli... per a mans properes al cànnabis (2a edició)
  català castellà
  2011, fullet per a joves que usen cànnabis

 • Connecta amb els teus fills Quan als pares ens preocupen els porros
  català castellà
  2004, fullet sobre el cànnabis per a famílies

 • Que ruli... Manual per a mans properes al cànnabis
  català castellà
  2003, fullet per a joves que usen cànnabis

Alcohol, tabac, cocaïna, begudes estimulants

 

Persones amb drogodependències 

Sensibilització comunitària

Altres

La recogida de jeringuillas en la vía pública
1994, fullet per a treballadors/es de la neteja a la via pública