Publicacions sobre drogues

Últimes publicacions

Materials didàctics per a agents socials

Cànnabis

  • Que ruli... per a mans properes al cànnabis (2a edició)
    català
    castellà
    2011, fullet per a joves que usen cànnabis.
  • Connecta amb els teus fills Quan als pares ens preocupen els porros
    català
    castellà
    2004, fullet sobre el cànnabis per a famílies.
  • Que ruli... Manual per a mans properes al cànnabis
    català
    castellà
    2003, fullet per a joves que usen cànnabis. 

Alcohol, tabac, cocaïna, begudes estimulants

Persones amb drogodependències 

Sensibilització comunitària

Altres