Pla local de Salut

Logo Pla de Salut

A finals de 2021 el Servei de Salut pública i Atenció als consumidors inicia les primeres passes del Pla Local de Salut; una proposta de ciutat, comunitària i participativa, que cerca potenciar les polítiques de salut i elaborar grans línies programàtiques per millorar la salut de la comunitat.

El Pla és fruit d’una visió àmplia del concepte de salut, on no és únicament l’absència de malaltia, sinó un estat individual i col·lectiu satisfactori en una relació d'equilibri amb l’entorn.

Liderat per l’Ajuntament i amb el suport de Diputació de Barcelona, el Pla ha comptat amb la participació ciutadana, d’associacions, de serveis i de professionals del territori que intervenen d'alguna manera en la salut a Santa Coloma de Gramenet.