Alertes i denúncies

Contacteu amb el Servei de Salut Pública en cas de detectar establiments alimentaris en males condicions higièniques o aliments malmesos. També ho podeu fer en cas d’advertir establiments de tatuatge, pírcings no autoritzats, o que representin un risc per a la salut.
Atendrem la vostra consulta, l’analitzarem i actuarem en conseqüència.


Altres alertes de la Generalitat de Catalunya