Salut pública

La finalitat del Servei de Salut pública és vetllar per la salut de la ciutadania, i desenvolupa els programes i les accions en dues grans línies:

 • Promoció de la salut: foment d'hàbits saludables per millorar el benestar i prevenir problemes de salut física i mental.
 • Protecció de la salut: seguiment i inspecció d'establiments, menjadors i equipaments -especialment els de venda d'aliments- per assegurar que mantenen condicions higièniques adients.

Igualment, l’Ajuntament treballa per garantir l’equitat en l’accés de ciutadanes i ciutadans als serveis que mantenen i milloren la seva salut, i dona suport a entitats que intervenen a la ciutat en aquest àmbit.

En la Carta de serveis de Salut pública i seguretat alimentària, hi trobareu:

 1. Missió i valors.
 2. Serveis.
 3. Compromisos de qualitat.
 4. Compensacions en cas d’incompliment.
 5. Canals de participació.
 6. Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments.
 7. Normativa.
 8. Drets i responsabilitats de la ciutadania.
 9. Sistema d’aprovació, actualització i rendiment de comptes

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00

Coordinació i administració
ext. 3054 salutpublica@gramenet.cat

Seguretat alimentària
ext. 3050 protecciosalut@gramenet.cat

Promoció de la salut
ext. 3074 promociosalut@gramenet.cat

Horari d’atenció

Presencial de 9 a 13 h i hores concertades.
Aquest horari podria modificar-se durant els períodes de vacances de nadal, setmana santa i estiu (des del 25 de juny fins al 10 de setembre)

La finalitat del Servei de Salut pública és vetllar per la salut dels ciutadans i ciutadanes tenint en compte les necessitats generals i parant una atenció especial als grups de població en una situació més desfavorida i de risc.

Per complir aquest objectiu general desenvolupa accions de promoció i educació per a la salut, de prevenció, i de detecció i actuació immediata en cas de risc per a la salut.