Salut pública

La finalitat del Servei de Salut pública és vetllar per la salut de la ciutadania, i desenvolupa els programes i les accions en dues grans línies:

  • Promoció de la salut: foment d'hàbits saludables per millorar el benestar i prevenir problemes de salut física i mental.
  • Protecció de la salut: seguiment i inspecció d'establiments (d'alimentació, pírcing i tatuatge), menjadors i equipaments per assegurar que mantenen condicions higièniques adients.

Igualment, l’Ajuntament treballa per garantir l’equitat en l’accés de ciutadanes i ciutadans als serveis que mantenen i milloren la seva salut, i dona suport a entitats que intervenen a la ciutat en aquest àmbit.

Trobareu més informació sobre el Servei en la Carta de serveis de Salut pública i seguretat alimentària (missió i valors, serveis, compromisos, participació, compensacions en cas d’incompliment, presentació de queixes i comentaris, normativa, drets i responsabilitats, i rendiment de comptes).

Carrer Rafael de Casanovas, 85, 3r
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00

Cap de Servei de Salut pública i Atenció als consumidors
ext. 3054 salutpublica@gramenet.cat

Cap de Departament de Protecció de la salut, Seguretat alimentària i Consum
ext. 3101 salutpublica@gramenet.cat

Equip administratiu
ext. 3054 i 3017 salutpublica@gramenet.cat

Equip d'inspecció de protecció de la salut
ext. 2554 i 2712 salutpublica@gramenet.cat

Tècnica de salut pública
ext. 3050 protecciosalut@gramenet.cat

Tècnic de salut comunitària (promoció de la salut)
ext. 3074 promociosalut@gramenet.cat

Horari d’atenció

Presencial amb cita de 9 a 13 h o altres hores concertades.
Aquest horari podria modificar-se durant els períodes de vacances de nadal, setmana santa i estiu (des del 25 de juny fins al 10 de setembre).

La finalitat del Servei de Salut pública és vetllar per la salut dels ciutadans i ciutadanes tenint en compte les necessitats generals i parant una atenció especial als grups de població en una situació més desfavorida i de risc.

Per complir aquest objectiu general desenvolupa accions de promoció i educació per a la salut, de prevenció, i de detecció i actuació immediata en cas de risc per a la salut.