L’Informe de Salut de Santa Coloma de Gramenet va néixer l’any 1995 i és una eina per a la presa de decisions en l’àmbit sanitari local i per contribuir a la millora de la salut dels colomencs i colomenques. Els indicadors són envers a l’estructura de la població, la salut reproductiva, la mortalitat i morbiditat.

L’any 2002 es va editar el primer fruit del Sistema d’Informació Sanitària Local (SIS). El SIS, desenvolupat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, és una iniciativa municipal pionera en el nostre país. L’Àrea de Salut Pública de la Diputació ha treballat en la millora d’aquest SIS per tal d’incloure la participació d’altres municipis.

Les fonts de dades per al càlcul d’indicadors són de l’Institut Nacional d’Estadística, el Servei Català de la Salut (CatSalut) de la Generalitat, el Ministeri de Sanitat, el Servei de Trànsit del Departament d’Interior de la Generalitat, i el Ministeri de Treball.