Relació de Cartes de Serveis

Les següents Cartes de Serveis municipals estan dirigides al conjunt de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. 

Les podeu consultar ordre alfabètic fent clic aquí o pels següents blocs temàtics:

Disposem també d’altres Cartes de Serveis de suport intern destinades bàsicament als empleats i empleades municipals, per facilitar l’exercici de les seves funcions. Són aquestes.