Cartes dirigides a la ciutadania

Podeu consultar la relació de cartes de serveis per ordre alfabètic a aquí o per blocs temàtics:

Disposem també d’altres Cartes de Serveis de suport intern destinades bàsicament als empleats i empleades municipals, per facilitar l’exercici de les seves funcions.