Pla General Metropolità - PGM

codi Municipal: PU-000/PD

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 14/07/1976
  • Data publicació expedient (BOPB): 19/07/1976
  • Data publicació normativa (BOPB): 19/07/1976

DOCUMENTACIÓ:
Documentació Escrita:

Documentació Gràfica:

 

EXPEDIENTS RELACIONATS:

 

PLA GENERAL METROPOLITÀ A L'ÀMBIT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET:
Programa d'actuació a l'àmbit de la Ciutat (escala 1:10000):

 Plànols d'ordenació a l'àmbit de la Ciutat (escala 1:5000):

  Transcripció de l'ordenació a l'àmbit de la Ciutat (escala 1:2000) - TEXT REFÓS:

      -  Data Aprovació: 26/07/1983