Ordenança Metropolitana de Publicitat

codi Municipal: PU-030a/ON

  • codi RPUC:  1978 / 000458 / B
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 01/10/1987
  • Data publicació expedient (BOPB): 13/11/1987
DOCUMENTACIÓ: