Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

codi Municipal: PU-011a/ON

  • codi RPUC:  1985 / 006140 / B
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/04/1985
  • Data publicació expedient (BOPB): 15/05/1985
DOCUMENTACIÓ: