Font: Arxiu administratiu
Data última actualització: Febrer 2024
Propera actualització: Gener 2025

Dades Històriques

L’evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, entre els anys 2010 i 2023, ha estat la següent:

Gràfic dades evolució històrica fins a 2023

L’any 2023 s’ha consolidat la tendència creixent pel que fa al número de sol·licituds d’accés a la informació pública, superant, per segon any consecutiu, les 600 sol·licituds.

Aquest gràfic, amb les dades dels últims 14 anys, mostra com, cada cop més, la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet s’adreça a l’Ajuntament per obtenir informació, visitant les nostres instal·lacions tant des del punt de vista d’institució, que ofereix informació útil per a resoldre gestions administratives, com des del punt de vista de la investigació, visualitzant l’Arxiu com a part de la memòria col·lectiva i com a patrimoni que cal conservar, i reconeixent la seva utilitat i funció en la nostra societat.

Els nous requeriments legals en matèria de transparència, han configurat el dret d’accés a la informació pública com un dret subjectiu que s’ha de garantir, en benefici d’una major qualitat democràtica.

Així, durant aquests anys, l’Arxiu Administratiu no només ha centrat el seu esforç en donar un servei administratiu de suport a la institució a la qual pertany, si no que també ha adreçat aquest servei als ciutadans i ciutadanes, com a servei cultural especialitzat i  vinculat a la recerca i a la divulgació, com a fidel testimoni de la memòria històrica dels habitants del nostre municipi.

Durant els anys 2020 i 2021, la presència del coronavirus SARS-CoV-2, va generar una situació de crisi excepcional que va fer necessària l’adopció de mesures extraordinàries.

Pel que fa a l’Arxiu, l’impacte de la pandèmia causada pel coronavirus Covid-19, amb el període de confinament i les restriccions de mobilitat en tot el territori, va fer disminuir el número de sol·licituds d’accés a la informació pública respecte als anys anteriors.

Durant aquests anys, l’Ajuntament va elaborar i aplicar les recomanacions del Procediment d’actuació per a la reincorporació presencial a la feina, i el Pla de desconfinament del sector cultural, Arxius, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, complint amb totes les mesures de protecció individual i amb les normes de distanciament social establertes per les autoritats sanitàries, que es van mantenir  durant l’any 2021.

Sens dubte, la pandèmia va suposar un repte, un gran esforç d'adaptació i de col·laboració realitzat en condicions molt difícils, on  tots els nostres usuaris i usuàries, interns i externs, ens van ajudar a poder continuar fent efectiu el nostre servei, malgrat les dificultats.

L’ any 2022 ens va portar, de forma progressiva però intermitent, una certa normalitat, tant en les nostres vides com en els nostres arxius, situació que s’ha consolidat durant l’any 2023 i que s’ha traduït en un nou increment històric del número de consultes presencials que hem pogut atendre durant aquest any a l’Arxiu Administratiu.