Font: Arxiu administratiu

Data última actualització: Gener 2021

Propera actualització: Gener 2022

Dades Històriques

L’evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, entre els anys 2010 i 2020, ha estat la següent:

Gràfica dades històriques arxiu

La tendència que s’observa al gràfic fins a l’any 2019 és que cada cop més, les persones, sobretot els ciutadans de Santa Coloma de Gramenet, s’adrecen a l’Ajuntament, i en concret, a l’Arxiu Administratiu Municipal per obtenir informació, visitant les nostres instal·lacions tant des del punt de vista d’institució, que ofereix informació útil per a resoldre gestions administratives, com des del punt de vista de la investigació, visualitzant l’Arxiu com a part de la memòria col·lectiva i com a patrimoni que cal conservar, i reconeixent la seva utilitat i funció en la nostra societat.

Els nous requeriments legals en matèria de transparència, han configurat el dret d’accés a la informació pública com un dret subjectiu que s’ha de garantir, en benefici d’una major qualitat democràtica.

Així, durant aquests anys, l’Arxiu Administratiu no només ha centrat el seu esforç en donar un servei administratiu de suport a la institució a la qual pertany, si no que també ha adreçat aquest servei als ciutadans, com a servei cultural especialitzat i  vinculat a la recerca o a la divulgació, com a fidel testimoni de la memòria històrica dels habitants del nostre municipi.

Durant l’any 2020, la pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional i ha estat necessària l’adopció de mesures extraordinàries. Els períodes de confinament i les restriccions de mobilitat en tot el territori, han impactat directament en l’atenció ciutadana, produint una disminució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública respecte als anys anteriors.

Seguint les recomanacions del Procediment d’actuació per a la reincorporació presencial a la feina elaborat per l’Ajuntament, i el Pla de desconfinament del sector cultural, Arxius, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Arxiu va reprendre l’atenció presencial a la ciutadania el 25 de maig de 2020, complint amb totes les mesures de protecció individual i amb les normes de distanciament social establertes per les autoritats sanitàries.

Donat que el patrimoni documental no es veia afectat en si mateix per la presència del coronavirus SARS-CoV-2, però durant la seva manipulació sí que podia ser una font d’infecció dins la institució, des de l’Arxiu es va minimitzar el risc que podria suposar la circulació i la manipulació d’expedients en paper, establint i complint amb els períodes de quarantena establerts per a aquells documents consultats, i extremant la diligència en la seva consulta.

Des de l’Arxiu volem agrair a tots els nostres consultors, tan interns (personal de l’Ajuntament) com externs (ciutadania), la paciència, comprensió i col·laboració que en tot moment ens van mostrar, ajudant-nos a fer efectiu, d’una manera conjunta, el compliment de totes aquestes mesures, que encara, en aquest 2021, continuem aplicant.