Nombre sol·licituds 2010

Evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública mensuals, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’any 2010:

TIPOLOGIA DE SOL·LICITUDS

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística

88

87,12 %

Llicències d’activitats

9

8,91 %

Serveis culturals, de l’esport i el lleure

2

1,98 %

Mitjans de comunicació

2

1,98 %