2013

Evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública mensuals, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’any 2013:

TIPOLOGIA DE SOL·LICITUDS 2013

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística

134

91,15 %

Llicències d’activitats

7

4,76 %

Acció i òrgans de Govern

3

2,04 %

Obres i mobilitat

3

2, 04 %