2012

Evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública mensuals, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’any 2012:

TIPOLOGIES DE SOL·LICITUDS 2012

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística

76

90,4 %

Llicències d’activitats

1

1, 19 %

Acció i òrgans de Govern

5

5,95 %

Obres i mobilitat

2

2,38 %