El 18 de febrer de 2010, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona van signar un Conveni d’adhesió de l’Arxiu a la Xarxa d’Arxius Municipals (Central de Serveis Tècnics), per tal d’endegar programes de gestió, conservació i difusió del nostre patrimoni documental.

La Xarxa d'Arxius Municipals (XAM), constituïda l'any 2003, és l'instrument de col·laboració de la Diputació de Barcelona, per tal de garantir la correcta gestió del patrimoni documental local dels ajuntaments majors de 10.000 habitants que en tenen l'obligació legal. I, alhora, vol ser l'instrument adient per donar suport als ajuntaments menors de 10.000 habitants que, malgrat que no tinguin un arxiu propi integrat al Sistema d'Arxius de Catalunya, han de disposar d'un únic sistema de gestió documental i, en el cas que compleixin els requisits establerts per la Llei, poder integrar-se al Sistema d'Arxius de Catalunya.

La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir serveis entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic.

Les línies de treball són les següents:

  • Assessorament
  • Col.laboració en el tractament arxivístic
  • Restauració
  • Digitalització
  • Compres conjuntes de material
  • Préstec de material
  • Grups de treball
  • Formació
  • Publicacions
  • Difusió