Nombre sol·licituds 2011

Evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública mensuals, tramitades per l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’any 2011:

TIPLOGIA DE LE SOL·LICITUDS

Tipologia

Nombre

% sobre el total

Informació urbanística

26

57,7 %

Llicències d’activitats

2

4,44 %

Serveis culturals, de l’esport i el lleure

1

2,22 %

Acció i òrgans de Govern

13

28,8 %

Població i Eleccions

3

6,66 %