Dades històriques

L’evolució del número de sol·licituds d’accés a la informació pública tramitades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, entre els anys 2010 i 2017, ha estat la següent:

Tal i com es pot observar en el gràfic, la tendència dels últims anys ha estat que, cada cop més, les persones, sobretot els ciutadans de Santa Coloma de Gramenet, s’adrecin a l’Ajuntament, i en concret, a l’Arxiu Administratiu Municipal per obtenir informació, visitant les nostres instal·lacions tant des del punt de vista d’institució que ofereix informació útil per a resoldre gestions administratives, com des del punt de vista de la investigació, visualitzant l’Arxiu com a part de la memòria col·lectiva i com a patrimoni que cal conservar. Aquestes dades confirmen la tendència de l’increment del reconeixement de la utilitat i la funció dels arxius en la nostra societat.

Els nous requeriments legals en matèria de transparència, han configurat el dret d’accés a la informació pública com un dret subjectiu que s’ha de garantir, en benefici d’una major qualitat democràtica.

Així, durant aquests anys, l’Arxiu Administratiu no només ha centrat el seu esforç en donar un servei administratiu de suport a la institució a la qual pertany, si no que també ha adreçat aquest servei als ciutadans, com a servei cultural especialitzat i  vinculat a la recerca o a la divulgació, com a fidel testimoni de la memòria històrica dels habitants del nostre municipi.