Premi extraordinari i Reconeixements Públics

El Catàleg de Cartes de Serveis de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut diferents reconeixements públics per la seva conceptualització, metodologia i rendició de comptes. Diferents institucions públiques, experts i expertes de l’administració i del món acadèmic que així ho han manifestat.

A continuació es mencionen alguns d’aquests reconeixements.

Premi extraordinari 2020 de la UAB

El grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègia i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va concedir en 2020 un premi extraordinari pel retiment de comptes sostingut per part de l’Ajuntament de Santa Coloma, en especial a les Cartes de Serveis.

El ComSET va crear aquesta categoria específica perquè es tracta d’un dels elements claus de la gestió pública eficaç i de la transparència informativa. En aquest cas, es va aplicar una discriminació positiva en sentit invers, tot afavorint els municipis amb més de 100.000 habitants que, per disposar de més recursos, són els que han de facilitar més eines i continguts  per a un retiment de comptes continuat i basat en criteris d’intel·ligibilitat, transparència i bon govern. L’ajuntament guardonat en aquesta categoria va ser el de Santa Coloma de Gramenet.


Reconeixement del Síndic de Greuges 2017

El Síndic de Greuges, en el seu informe de l’any 2017 (pàgina 30), va considerar Santa Coloma com un dels quatre municipis catalans amb Cartes de Serveis ajustades a l’article 59 de la Llei de Transparència, pel que fa a la naturalesa, normativa i contingut. Igualment va qualificar el Catàleg de Cartes de Serveis com una bona i excepcional pràctica.