Premis i reconeixements públics

El Catàleg de Cartes de Serveis de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut diferents premis i reconeixements públics per la seva conceptualització, metodologia i rendició de comptes. Diferents institucions públiques, experts i expertes de l’administració i del món acadèmic així ho han manifestat.

A continuació es mencionen alguns d’aquests reconeixements.

 

1. Finalista dels Premis XI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 2021

 

El projecte de Rendició de comptes de les Cartes de Serveis 2019 va ser escollit com a finalista en la categoria ‘Millor projecte de govern obert’, entre les gairebé 100 candidatures presentades en l’edició de 2021.  

Aquests  guardons d’àmbit nacional, organitzats pel Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, premien els projectes de les administracions públiques que destaquen en matèria d’innovació, tecnologies, normatives i nous serveis públics. Amb aquest nou reconeixement, la Rendició de Comptes de les Cartes de Serveis 2019 es consolida com a referent estatal en el seu àmbit.

 

2. Premi Alfons Ortuño 2020, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya va crear els Premis Alfons Ortuño l'any 2012, amb l'objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

 A la 5è edició de 2020, l’Ajuntament de Santa Coloma ha obtingut un premi pel Catàleg de Cartes de Serveis i la rendició de comptes de 2018, categoria de “Transparència, bon govern, avaluació i qualitat”.

 L’acte de lliurament  tindrà lloc el proper dimecres 24 de març a les 17h i estarà presidit pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. L’acte  es podrà seguir en directe pel canal Youtube  de l’EAPC.

 

3. Premi extraordinari 2020 de la UAB


El grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègia i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va concedir en 2020 un premi extraordinari pel retiment de comptes sostingut per part de l’Ajuntament de Santa Coloma, en especial a les Cartes de Serveis.

El ComSET va crear aquesta categoria específica perquè es tracta d’un dels elements claus de la gestió pública eficaç i de la transparència informativa. En aquest cas, es va aplicar una discriminació positiva en sentit invers, tot afavorint els municipis amb més de 100.000 habitants que, per disposar de més recursos, són els que han de facilitar més eines i continguts  per a un retiment de comptes continuat i basat en criteris d’intel·ligibilitat, transparència i bon govern. L’ajuntament guardonat en aquesta categoria va ser el de Santa Coloma de Gramenet.

 

 

 

 

 

4. Consideració de bones pràctiques per part del Club de Innovación

 

 Les Cartes de Serveis i la seva rendició de comptes han estat considerades i incorporades com a bones pràctiques al butlletí del Club de Innovación. Aquesta entitat té com a objectiu fomentar la interacció entre les administracions públiques.

 

 

5. Reconeixement del Síndic de Greuges 2017


El Síndic de Greuges, en el seu informe de l’any 2017 (pàgina 30), va considerar Santa Coloma com un dels quatre municipis catalans amb Cartes de Serveis ajustades a l’article 59 de la Llei de Transparència, pel que fa a la naturalesa, normativa i contingut. Igualment va qualificar el Catàleg de Cartes de Serveis com una bona i excepcional pràctica.