Missió, visió i valors

Cada carta de serveis del Catàleg especifica la seva missió i valors específics. No obstant això, tots els serveis  comparteixen la següent missió, visió i valors comuns per a tota  l’organització.

missió visió i valors

Aquestes definicions seran revisades en un procés posterior, en el marc per desenvolupar el pla d’integritat institucional.