Missió, visió i valors de l'Ajuntament

Com es pot veure a les Cartes, cada servei municipal té la seva pròpia missió i els seus valors. Però tots comparteixen la següent missió, visió i valors comuns per a tota  l’organització.

missió visió i valors

Aquestes definicions estan pendent de ser aprovades mitjançant un procés de debat intern