Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana