Pàgina web i serveis municipals

22. S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.
23. La web (i en el seu cas al portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un buscador operatiu i clarament  visible.
24.  La web (i en el seu cas el portal del transparència de l' Ajuntament) compta en la seva portada amb un Mapa web que permeti veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos amb hipervincles.
25. Es publica el catàleg de serveis municipals, així com la seu dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb direcció, horaris de atenció al públic i enllaços a las seves pàgines webs i/o direcció d'adreça electrònica.
26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
27. Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/es mateixa/es.
28. Existeix i s´anuncia un Canal específic de denuncies pels ciutadans.
29. S´informa a la web (i mitjançant xarxes socials, en el seu cas) sobre incidències actuals en la prestació de serveis municipals.