Una ciutat intercultural amb RECI

Santa Coloma fa més de 20 anys que aposta pel model de ciutat intercultural i, per aquest motiu, és una de les 40 ciutats que forma part del projecte europeu Intercultural Cities.

Aquest model de gestió es basa en la construcció d’un discurs positiu sobre la diversitat existent a la ciutat, el foment de la participació i interacció social entre el divers conjunt de ciutadans i la lluita contra la discriminació i exclusió de persones i col·lectius.

Algunes de les accions que Santa Coloma ha posat en marxa en aquest sentit són la Xarxa de Transmissió de Valors  l’Equip de mediació i el centre de Informació i Assesorament a Persones Estrangeres (CIAPE).

Què és la RECI?

La Red Española de Ciudades Interculturales (RECI) és una agrupació de diverses ciutats espanyoles que impulsen polítiques de gestió centrades en la interculturalitat. La RECI té l’objectiu de proporcionar instruments que facilitin aquesta feina i, així, crear societats amb capacitat per gestionar i explotar el potencial de la diversitat.  D’altra banda, també persegueix l’intercanvi d’experiències i coneixement entre ciutats.

Aquest és un projecte que va crear el Consell d’Europa l’any 2011 i que forma part del programa europeu Intercultural Cities, nascut el 2008. El seu objectiu és la prosperitat econòmica, la cohesió social i qualitat de vida pels ciutadans, sempre amb una mirada intercultural.