Santa Coloma de Gramenet s'adhereix a la declaració de Lisboa

La ciutat forma part de la resolució sobre polítiques urbanes per la integració inclusiva de les persones migrants i avantatges de la diversitat

Santa Coloma de Gramenet ha estat des de principis del segle passat lloc d'arribada de persones provinents d'altres indrets, de Catalunya, d'Espanya i del món. Aquests fluxos han donat identitat a la ciutat i són un factor substancial en l'estructura social i laboral, el teixit econòmic i comercial i l'estructura urbana. Però, la construcció de la ciutat i de la convivència és una tasca llarga i complexa,  però possible amb la participació de tothom.

En aquest sentit, la Carta Europea dels Drets Humans a la ciutat, signada per Santa Coloma de Gramenet l’any 2000, estableix que “la ciutat és l’espai col•lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també deures de solidaritat”.
 
La convivència, treballar la millora continuada de les relacions entre les persones i de les persones amb el seu entorn, ha estat des de sempre una estratègia de l’equip de govern. En conseqüència,  té especial rellevància la incorporació, el 9 de setembre de 2014, de Santa Coloma a la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI), que és part del programa Intercultural Cities (ICC), del Consell d’Europa, la xarxa es anomenada RECI-ICC. Es treballa fonamentalment per aprofundir en l’enfocament intercultural de la gestió de la diversitat. El Consell d’Europa defineix “la ciutat intercultural com aquella que té persones amb orígens diferents, idiomes, religions i creences, però aquesta diversitat és considerada de forma positiva com un recurs, tant pels líders polítics com per la ciutadania”. 

Com s’ha demostrat a la pràctica, la diversitat pot ser un actiu per a qualsevol comunitat, si es gestiona correctament. L’estratègia de treballar les diversitats (gènere, edat, classe social, territori, orientació sexual, condició física,...) des de la perspectiva intercultural, abasta tots els aspectes de la política local i involucra a totes i tots els agents de la vida municipal, d’acord amb uns principis que es fonamenten en els valors democràtics, d’equitat i de ciutadania i amb un enfocament de transformació social.

La gestió de la interculturalitat es basa en el treball sistèmic del triangle format  per la Igualtat (equitat), de drets i deures, el reconeixement de la diversitat i la interacció de les persones. En treballar per a garantir la satisfacció dels drets econòmics, socials i civils i culturals i en fer complir els deures. La xarxa d’InterculturalCities, constituïda per més de 160 ciutats europees, ho van tornar a manifestar a Lisboa i ho van recollir a la Declaració de Lisboa, 28 i 29 de novembre de 2017, sobre polítiques urbanes per a la integració inclusiva de les persones migrants i els avantatges de la diversitat.